IT@Bank 2015: Nowa rzeczywistość nowe możliwości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.11.foto.116.400xKto pierwszy zdecyduje się na wdrożenie nowych usług trzeciej generacji, może stworzyć nowe biznesowe imperium. Liderom, którzy prześpią swoją szansę, będzie bardzo trudno wrócić na szczyt - takie radykalne zmiany dokonują się właśnie na naszych oczach.

Justyna Patynowska

Dwie trzecie z 900 menedżerów i specjalistów IT z największych polskich firm i instytucji publicznych ankietowanych przez Cisco jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat internet będą musiały uwzględnić w swej strategii biznesowej wszystkie polskie przedsiębiorstwa.

Pozytywny wpływ na biznes internetu rzeczy (Internet of Things, IoT) oraz będący połączeniem przedmiotów, ludzi, danych i procesów internetu wszechrzeczy (Internet of Everything, IoE) już teraz jest odczuwalny globalnie w takich branżach, jak produkcja przemysłowa, energetyka, transport, logistyka i handel detaliczny.

Cisco szacuje, że potencjał światowego rynku wynikający z zastosowania IoE w samym tylko sektorze produkcji przemysłowej (zaawansowana analityka i automatyzacja) w ciągu najbliższych 10 lat osiągnie wartość 220 mld dolarów. Z kolei w transporcie i logistyce usprawnienie śledzenia, utrzymanie floty i nowe usługi – możliwe dzięki wykorzystaniu internetu wszechrzeczy – przyniosą branży korzyści warte 24 mld dolarów. W Polsce, zdaniem ankietowanych, najbardziej odczują wpływ internetu rzeczy: transport i logistyka (37 proc.), produkcja przemysłowa (33 proc.) i handel detaliczny (33 proc.). Polscy specjaliści i menedżerowie spodziewają się, że internet rzeczy wpłynie na sektor usług finansowych (27 proc.) oraz sektor publiczny, w tym na rozwój inteligentnych miast (31 proc.).

Bezpieczeństwo i mobilność

Na rozwój internetu rzeczy składa się kilka ważnych zjawisk. Trendami, które zdaniem specjalistów i menedżerów IT staną się najistotniejsze dla ich firmowych strategii w obszarze internetu rzeczy, będą mobilność (42 proc.), cloud computing (35 proc.) i big data (31 proc.). Ankietowani przez Cisco zwracają uwagę na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa rozwiązań tworzących internet rzeczy (41 proc.).

Badanie Cisco zidentyfikowało jednocześnie największe przeszkody w korzystaniu przez polskie firmy z możliwości oferowanych przez internet rzeczy. Są nimi kwestie budżetowe (21 proc.), brak wizji i niedostrzeganie znaczenia internetu rzeczy dla biznesu (20 proc.) oraz brak wiedzy, czym jest internet rzeczy i jak może wpłynąć na firmę (15 proc.).

– Big data, chmura obliczeniowa, mobilność czy konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych i infrastruktury – to trendy, które w coraz większym stopniu kształtują rzeczywistość biznesową polskich firm – uważa dyrektor generalny Cisco Systems Poland. – Jednocześnie stanowią one podstawę internetu rzeczy, który jak pokazują liczne analizy i przykłady z innych krajów, przekłada się na konkretne korzyści biznesowe. Nasze badanie pokazuje, że polscy menedżerowie i specjaliści IT w coraz większym stopniu dostrzegają ten potencjał, co daje nadzieję na przyspieszenie rozwoju w tym obszarze i realizację konkretnych projektów w najbliższych latach.

Trzeci etap rewolucji Zdaniem ekspertów IDC, nowy trend zapoczątkowany na dużą skalę w roku ubiegłym ma szanse zdominować wydatki firm wielu branż na nowe technologie.

– Jesteśmy świadkami dużych inwestycji głównych graczy na rynku. Ich celem jest rozbudowa potencjału chmury, mobilności i big data. Jesteśmy też świadkami zaciekłej walki pomiędzy twórcami oprogramowania, którzy stworzą rozwiązania na kolejne dwie dekady wydatków IT – twierdzi Frank Gens, jeden z wiceprezesów i główny analityk firmy badawczej IDC. – Technologie trzeciej platformy będą odgrywały wiodącą rolę w rewolucji w niemal każdej branży, nie tylko w technologicznych – zapowiada. W 2014 r. światowe wydatki na IT wzrosły o 5 proc. w stosunku do poprzedniego roku, osiągając wartość 2,1 bln dol. Napędzały je technologie trzeciej platformy, które pójdą w górę w skali rocznej o 15 proc., odpowiadając za 89 proc. wzrostu wydatków na IT. Sprzedaż smartfonów i tabletów będzie dynamicznie rosła, a wydatki na serwery, pamięci masowe, sieci, oprogramowanie i usługi były wyższe niż w 2013 r.

W obszarze chmury obliczeniowej infrastruktura jako usługa IaaS w podstawowej formie zaczyna tracić udziały w rynku na rzecz PaaS. Ważne będzie pojawianie się innych usług w tym modelu, ale o dużo wyższej niż obecnie wartości dla firm. To zmusiło organizacje, które uzyskały wiodącą pozycję na rynku w czasach drugiej platformy, do przebudowy oferty.

Z danych IDC wynika, że wydatki na przetwarzanie w chmurze, w tym usługi i technologie umożliwiające ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI