Inwestycje: Kupujcie ziemię już jej nie produkują

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kf.2013.k4.foto.013.250xAutorem tych słów jest Mark Twain, już w XIX w. dostrzegający mechanizmy rządzące rynkiem ziemi. Obecnie - w sytuacji wzrostu światowych cen żywności, rosnącej liczby ludności, wysokiego popytu na agropaliwa oraz niestabilności rynków finansowych - obserwować można rosnące zainteresowanie rządów, korporacji i instytucji finansowych nabywaniem ziemi.

Wanda Pełka

Szczególnie te ostatnie coraz częściej lokują swoje aktywa, kupując ziemię rolną. Za podstawowy argument służy sama specyfika ziemi, w tym jej wartość, możliwość ochrony kapitału przed inflacją, a także uzyskiwany w okresie inwestycyjnym dochód. Ziemia nie tylko zapewnia ochronę przed niestabilnością finansową, ale pozwala inwestorowi na dywersyfikację jego portfela aktywów. O cenie ziemi decydują bowiem inne czynniki niż w przypadku aktywów finansowych. Z uwagi na potrzebę zapewniania bezpieczeństwa inwestycji, niskie stopy procentowe oraz ograniczoność zasobów inwestowanie w ziemię jest postrzegane jako atrakcyjna lokata kapitału.

W latach 2002-2010 ziemia rolna na świecie zdrożała czterokrotnie, w Rumunii osiemnaście razy, a w Brazylii pięciokrotnie. Według Banku Światowego 80 proc. ziemi kupowanej w ostatnich latach nie jest wykorzystywane do celów produkcji rolnej. Miliony hektarów zostały nabyte nie w celu produkcji żywności, ale jako lokata kapitału i przechowywania wartości.

Do aktywnych inwestorów finansowych na światowym rynku ziemi należą fundusze inwestycyjne ziemi, banki, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze private equity, a także fundusze spekulacyjne (hedge).

Rosnące zainteresowanie rynkiem ziemi wykazują fundusze inwestycyjne, w celu zdywersyfikowania ryzyka oraz osiągnięcia zysków w wyniku wzrostu ceny ziemi lub produktów rolnych. Fundusze te działają najczęściej na zasadzie realizacji strategii wysokiego zwrotu w okresie pięcioletnim, co wskazuje na spekulacyjny charakter transakcji. Z kolei fundusze hedgingowe i private equity najczęściej nabywają udziały w spółkach inwestujących w ziemię.

Strategie inwestycyjne funduszy zależą od preferowanego profilu zysku do ryzyka, horyzontu inwestycyjnego, sposobu zarządzania, a także w dużym stopniu od poziomu rozwoju infrastruktury, systemu prawnego i dostępu do rynków kapitałowych. Fundusze te poszukują możliwości lokowania kapitału w ziemię w celu uzyskania rocznej stopy zwrotu na poziomie 10-20 proc. Inwestycje w ziemię w Brazylii pozwalają osiągać stopę zwrotu nawet w wysokości 30 proc. rocznie.

Początkowo fundusze inwestowały na dojrzałych rynkach Ameryki Północnej, Australii i Nowej Zelandii lub też na rynkach krajów swojego pochodzenia. W przeciągu ostatnich pięciu lat zainteresowanie tego rodzaju inwestycjami poszerzyło się o nowe rynki. W największym stopniu wzrosło znaczenie Ameryki Południowej z Brazylią oraz Afryki. Obydwa regiony przyciągają coraz większy kapitał inwestycyjny w tym sektorze. Fundusze inwestycyjne ziemi kupiły lub wydzierżawiły znaczące powierzchnie ziemi w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Europie Wschodniej i Rosji. Wiele z nich ma powiązania z rynkami finansowymi USA oraz amerykań...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI