Inwestowanie na rynku Forex w czasach kryzysu finansowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kiedrowicz.andrzej.01.250x166Narastający kryzys na amerykańskim rynku nieruchomości przerodził się latem 2007 r. w kryzys zaufania, który z biegiem czasu objął cały światowy rynek finansowy. W obliczu narastającego kryzysu oraz giełdowej bessy coraz więcej osób rozczarowanych wynikami inwestycyjnymi TFI i ostrymi spadkami na giełdach zaczęło szukać alternatywy dla rynków giełdowych.

Największym i zarazem najbardziej popularnym z pozagiełdowych rynków jest rynek Forex. Andrzej Kiedrowicz z Easy Forex Trading Ltd. opowiada jak inwestować na tym rynku w czasach kryzysu finansowego.

Rynek Forex z racji swojego globalnego i transgranicznego charakteru nie podlega standardowym ograniczeniom czasowym, które dotyczą tradycyjnych rynków giełdowych. Klient może zawierać transakcje zarówno na wzrost, jak i spadek kursu euro, dolara, franka szwajcarskiego czy złotego. Handel odbywa się 24 godziny na dobę od poniedziałku do piątku  co wpływa na ciągłość notowań. Zastosowanie mechanizmu dźwigni finansowej w połączeniu ze znaczną zmiennością rynkową pozwalają sprawnym inwestorom na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu pod warunkiem, że są w stanie jednocześnie kontrolować ryzyko i rozsądnie zarządzać swoim kapitałem.

Globalne spowolnienie gospodarcze wywołane przez kryzys spowodowało wzrost bezrobocia i spadek PKB. Podczas gdy większość krajów powróciło już na wolną ścieżkę wzrostu kryzys finansowy zaczął ewoluować w kryzys zadłużenia. Najbardziej niepokojące jest gwałtownie rosnące zadłużenie gospodarek strefy euro takich jak Portugalia, Grecja, Hiszpania czy Włochy mających już problemy z terminową spłatą odsetek. To powoduje rosnącą niepewność, co do przyszłości strefy Euro czemu towarzyszy duża zmienność rynkowa. Dzieje się tak dlatego, iż rynek coraz częściej reaguje na plotki a nie na twarde fakty.

Tak wysoka zmienność rynkowa sprawia, że spekulanci walutowi szukają okazji do zajęcia pozycji. Duże wahania kursów walutowych to coś, na co inwestorzy czekają. Pozwala to inwestować nie tylko długoterminowo, ale również na sprawne użycie strategii krótkoterminowych. Zmienność napędza rynek Forex, pojawia się coraz więcej inwestorów szukających zysków w handlu walutami. Warto jednak podkreślić, że początkujący trader może mieć problemy z podjęciem decyzji na zbyt gwałtownie zmieniającym się rynku. Ten rynek będzie go odstraszał i powodował bezsilność. Doświadczeni inwestorzy potrafią szybciej dostosować się do zmieniających się warunków na rynku Forex. Mają dostosowane strategie w kwestii zmienności. Mogą wcześniej zareagować dzięki odpowiednim wskaźnikom dostępnym na platformach transakcyjnych.

Należy jednak pamiętać, że zmienność potrafi również działać na niekorzyść inwestora. Przykładowo inwestorzy, którzy nie stosują zleceń Stop Loss licząc, że rynek się odwróci i pójdzie w ich stronę mogą doświadczyć jeszcze większych strat przy gwałtownym ruchu rynku w przeciwną stronę. Natomiast poziomy Stop Loss ustawione zbyt blisko obecnego kursu rynkowego mogą powodować szybkie i częste zamykanie pozycji ze stratą. Mimo iż aktualnie obserwowane ruchy cenowe nie powtarzają się każdego dnia, każdy z inwestorów powinien odpowiednio zabezpieczyć się przez realizacją negatywnego dla siebie scenariusza.

Podwyższona zmienność bardzo często występuje w momentach publikacji najważniejszych danych ekonomicznych. Decyzje ws. stóp procentowych, wystąpienia prezesów banków centralnych, odczyty PKB, stopy bezrobocia czy stopy inflacji często wywołują chaos na rynku. W momencie takich publikacji banki inwestycyjne oraz inni dostawcy płynności zdejmują zlecenia z rynku, co zmniejsza dostępną płynność i może prowadzić do powstawania luk cenowych. Dlatego otwieranie pozycji w momencie publikacji danych wymaga od inwestora żelaznej konsekwencji oraz silnych nerwów. Często po pierwszej reakcji rynku po publikacji danych następuje próba jej negacji po czym może mieć miejsce dalsza jej kontynuacja. Czasami następuje też fałszywe wybicie spowodowane przez inwestorów realizujących zyski z pozycji zajętych przed publikacją danych. Niekiedy prowadzi to do dezorientacji inwestorów i podejmowania przez nich nieracjonalnych decyzji. Dlatego doświadczeni inwestorzy często starają się przeczekać moment wysokiej zmienności i wyklarowania się kierunku kursowego przed otworzeniem pozycji. Warto również zabezpieczać otwarte pozycje przed publikacją danych. Możemy otworzyć pozycję w przeciwnym kierunku (tzw. pozycja hedge) lub też zamknąć otwarte pozycje przed publikacją danych i otworzyć je ponownie po stabilizacji rynku.

Podczas podejmowania decyzji w okresie dużej zmienności należy być na bieżąco z sytuacją makroekonomiczną. Wadą analizy technicznej, która jest podstawowym narzędziem oceny inwestycji na rynku Forex jest założenie, że wszystko jest już w cenie. Ta podstawowa przesłanka tej analizy traci swoją aktualność w momencie dużej niepewności na rynku. Większe znaczenie mają wtedy wskaźniki makroekonomiczne i pozycjonowanie rynku. Jeśli rynek z jakiegoś powody silnie wierzy w mocnego dolara to jest duża szansa, że techniczne poziomy oporu czy wsparcia zostaną łatwo przełamane. Tylko doświadczony inwestor będzie potrafił wykorzystać okazje inwestycyjne powstające przy podwyższonej zmienności.

Andrzej Kiedrowicz,
Poland Branch Manager,
Easy Forex Trading Ltd.