Instytucje finansowe pod kontrolą UOKiK: KLAUZULE UMOWNE pod obstrzałem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.11.foto.052.250xBrak rzetelnej informacji, wadliwe umowy, bezprawne opłaty i reklamy wprowadzające w błąd - to tylko niektóre przykłady praktyk banków i firm pożyczkowych, które UOKiK uznaje za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

We wzorcach umownych Getin Noble Banku znalazły się niedozwolone postanowienia, nieprecyzyjnie określające obowiązki pożyczkobiorcy. UOKiK miał zastrzeżenia m.in. do formularza, jaki pracownicy banku wręczali konsumentom. Zapisano w nim, że oferta dotycząca warunków udzielenia pożyczki, obowiązuje tylko w dniu jej sporządzenia. Urząd stwierdził, że w ten sposób łamane jest prawo konsumenta, bo jeden dzień to za mało na porównanie oferty z innymi dostępnymi na rynku.

Umowa to nie… widzimisię!

Kolejne naruszenie banku dotyczyło zobowiązania klientów spłacających kredyt, do pisemnego wnioskowania o zmniejszenie oprocentowania. Chodzi o sytuacje, kiedy spadają stopy procentowe NBP. UOKiK stwierdził, że to instytucja udzielająca kredytu musi dostosowywać oprocentowanie do wysokości stóp i nie może tego ciężaru przerzucać na konsumentów. Getin Noble Bank m.in. zobowiązywał pożyczkobiorców do przekazywania informacji o okolicznościach mogących mieć wpływ na ich zdolność kredytową i terminową spłatę kredytu, nie podał jednak kryteriów, na podstawie których można by w sposób obiektywny ustalić, w jakich sytuacjach ma to następować.

Tymczasem niepoinformowanie banku skutkowało rozwiązaniem umowy. W rezultacie subiektywna ocena dokonana przez bank mogłaby być pretekstem do wypowiedzenia kontraktu i nałożenia na konsumenta obowiązku natychmiastowej spłaty zobowiązań.

Zgodnie z prawem, nakładając na konsumentów obowiązek informowania o okolicznościach wpływających na zdolność spłaty kredytu, bank powinien dokładnie określić zakres i terminy przekazywania tych danych. W październiku br. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał decyzję Prezes UOKiK z 2011 r., w tym nałożoną na spółkę karę pieniężną w wysokości blisko 6 mln zł.

Nieczytelny przekaz wprowadza w błąd

Postępowanie UOKiK przeciwko PKO BP dotyczyło m.in. telewizyjnej kampanii reklamowej pt. Max pożyczka, mini ratka. Pojawiło się w niej m.in. hasło 25,40 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki, jednak kredyt na takich warunkach mógł uzyskać tylko klient posiadający rachunek od co najmniej 6 miesięcy. Zdaniem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI