ING Bank Śląski: zysk netto grupy w II kw. spadł do 316,2 mln zł, ale jest lepiej od oczekiwań rynku

ING Bank Śląski: zysk netto grupy w II kw. spadł do 316,2 mln zł, ale jest lepiej od oczekiwań rynku
ING Bank Śląski - Siedziba w Warszawie (fot. ING Bank Śląski)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w drugim kwartale 2020 roku spadł do 316,2 mln zł z 469,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik okazał się 4 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 303,9 mln zł.
Zysk netto grupy @ING__Polska w II kw. 2020 r. spadł do 316,2 mln zł z 469,1 mln zł rok wcześniej i okazał się 4 proc. wyższy od oczekiwań rynku #ING #INGBS #INGBankŚląski

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich co do wyniku netto za drugi kwartał wahały się od 270 mln zł do 367 mln zł.

Zysk netto w II kwartale 2020 roku spadł 33 proc. rdr i wzrósł 18 proc. kdk.

Czytaj także: Prezes ING Banku Śląskiego o wynikach banku, cyfryzacji gospodarki i rosnących oszczędnościach Polaków >>>

W pierwszej połowie 2020 roku zysk netto wyniósł 583,5 mln zł, czyli spadł 26,5 proc. rdr.

Odpisy wyniosły w drugim kwartale 309,4 mln zł i były 4,2 proc. wyższe od oczekiwań analityków na poziomie 297 mln zł (przedział oczekiwań wynosił 251-350 mln zł). Odpisy wzrosły 128 proc. rdr i 5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Czytaj także: ING Bank Śląski: konto dla spółki na selfie >>>

Kwartalne koszty ryzyka wzrosły do 1,01 proc. z 0,97 proc. w I kwartale 2020 roku. W segmencie detalicznym koszty ryzyka spadły w tym okresie do 0,52 proc. z 0,88 proc., a korporacyjnym wzrosły do 1,36 proc. z 1,04 proc.

Negatywny wypływ zmian założeń makroekonomicznych na koszty ryzyka w II kwartale 2020 wyniósł 149,7 mln, czyli łącznie 296,4 mln zł w I półroczu 2020 roku.

Czytaj także: ING: elektroniczny podpis kwalifikowany w umowie leasingu >>>

Bank zwiększył rezerwę portfelową na kredyty hipoteczne w CHF o 10 mln zł (w tym 7,2 mln zł przez koszty ryzyka) do 55 mln zł.

Ok. 74 tys. wniosków o moratoria kredytowe

Bank podał, że od 16 marca do 30 czerwca 2020 roku uruchomił ok. 74 tys. wniosków o moratoria kredytowe. Obejmują one ekspozycje bilansowe o łącznej wartości 9.310 mln zł, co stanowi 7,6 proc. portfela, w tym 4,3 proc. portfela kredytów hipotecznych, 10,4 proc. pozostałych kredytów detalicznych i 9,5 proc. portfela kredytów klientów korporacyjnych.

ING poinformował, że termin składania wniosków o moratoria pozarządowe został przedłużony do końca września 2020 roku.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1.099,2 mln zł i okazał się zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 1.084,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.061,6 – 1.114,5 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 4 proc. rdr i spadł 5 proc. kdk.

Bank podał, że w wyniku spadku stóp procentowych oraz wysokiemu wzrostowi depozytów klientów (i spadkowi wskaźnika kredytów do depozytów) marża odsetkowa zmniejszyła się.

Skumulowana marża odsetkowa spadła z 2,94 proc. po I półroczu 2019 roku do 2,83 proc. na koniec I półrocza 2020 roku.

Wskaźnik kredytów do depozytów spadł do 80 proc. z 89,9 proc. rok wcześniej.

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 344 mln zł i i również był zbliżony do szacunków rynku w wysokości 340,1 mln zł (oczekiwania wahały się od 327,2 mln zł do 354 mln zł). Wynik ten spadł 3 proc. rdr i 4 proc. kdk.

ING podał, że najistotniejszy wzrost w ramach przychodów z tytułu prowizji i opłat wystąpił w I połowie roku w dystrybucji jednostek uczestnictwa, działalności maklerskiej i powierniczej, marży na transakcjach wymiany walut oraz w produktach ubezpieczeniowych.

Pozostałe przychody wyniosły w II kwartale 68,9 mln zł, czyli wzrosły 56 proc. rdr.

Koszty działania

Koszty działania banku wyniosły 641,5 mln zł i były o 2,5 proc. wyższe od konsensusu PAP Biznes (626 mln zł). Koszty wzrosły 10 proc. rdr i spadły 17 proc. w ujęciu kwartalnym.

Aktywa ogółem grupy ING Banku Śląskiego na koniec czerwca 2020 roku wyniosły 180,6 mld zł, co oznacza wzrost o 13,9 proc. względem końca 2019 roku.

Kredyty i pożyczki

Kredyty klientów ogółem wyniosły pod koniec czerwca 121,7 mld zł, co oznacza wzrost o 9 proc. rdr, w tym kredyty dla klientów indywidualnych wzrosły o 20 proc., kredyty hipoteczne o 23 proc., kredyty gotówkowe o 7 proc., a kredyty korporacyjne o 2 proc.

Bank udzielił w II kwartale 2020 roku 2,4 mld zł kredytów hipotecznych (spadek 19 proc. rdr), w tym 1,1 mld zł na stałą stopę (2x rdr).

Sprzedaż pożyczek gotówkowych wyniosła 0,5 mld zł (spadek 53 proc. rdr), z czego 79 proc. sprzedaży zrealizowana była przez kanały internetowe.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 17,47 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 14,94 proc.

Analitycy: wyniki ING Banku Śląskiego w II kw. były neutralne

Analitycy oceniają, że wyniki banku są neutralne, wyższy od konsensusu zysk bank zawdzięcza między innymi lepszemu wynikowi handlowemu.

Akcje ING po otwarciu czwartkowej sesji rosną o 0,5 proc. do 132,8 zł.

KAMIL STOLARSKI, SANTANDER BM:

„Wyniki ING oceniam jako neutralne, zysk netto lekko przebił konsensus rynkowy o 4 proc. i wydaje mi się, że on wynikał z lepszego tradingu, bank odnotował 18,8 mln zł zysku za obligacjach.

Ciekawe jest, że nigdy w giełdowej historii ING nominalnie tak bardzo nie zmniejszyły się kredyty. Bank miał sezonowe spadki kredytów, ale teraz jest to większy spadek – to nowe środowisko dla banku.

Bank pokazał trendy jak w innych bankach – mamy wyraźny wzrost depozytów, spadek kredytów, więc pozycja płynnościowa banku bardzo się poprawiła”.

MACIEJ MARCINOWSKI, TRIGON DM

„Wynik odsetkowy lekko powyżej konsensusu pomimo spadku salda kredytów o 2,2 proc. kdk. Przychody w większym stopniu wsparte zostały jednak wynikiem tradingowym.

W kosztach operacyjnych bank nie zaskoczył pozytywnie w przeciwieństwie do innych banków i rosną one o 10 proc. rdr (+6 proc. rdr bez BFG).

Odpisy są na podwyższonym poziomie przez Covid-19, uwzględniają również 10 mln zł kosztów CHF.

Wyniki odbieramy neutralnie. Zwracamy uwagę, że wynik odsetkowy uwzględnia 120 mln zł wpływu z rachunkowości zabezpieczeń. W kolejnym kwartale powinno być jeszcze więcej, ale efekt ten będzie od IV kw.’20 stopniowo wygasał i w przyszłym roku bankowi trudno będzie ponownie pozytywnie wyróżnić się w sektorze w tej pozycji”.

ING Bank Śląski nie wstrzymuje projektów rozwojowych

ING Bank Śląski mimo pandemii nie wstrzymuje realizacji projektów rozwojowych. Bank podwyższył rezerwę na kredyty detaliczne, które były objęte moratoriami kredytowymi bowiem zakłada, że część z nich będzie podlegało restrukturyzacji – poinformowali w czwartek przedstawiciele banku.

„W kosztach II kwartału widać oszczędności wynikające zarówno z faktu, że ponieśliśmy niższe koszty marketingu, niższe koszty podróży służbowych (…), ale z drugiej strony ponieśliśmy dodatkowe koszty związane z ochroną banku i pracowników przed skutkami epidemii (…)” – powiedziała wiceprezes banku Bożena Graczyk.

„My nie wstrzymujemy realizacji naszych projektów rozwojowych, czy regulacyjnych, może jedynie w ciągu ostatnich 4 miesięcy prowadziliśmy je w innym tempie, może nieco inaczej rozkładaliśmy nasze priorytety, ale pod tym względem nic się nie zmieniło” – dodała.

Bank podwyższył wynagrodzenia pracownikom

Prezes podał, że bank od 1 kwietnia podwyższył wynagrodzenia pracownikom i nie zmienił ich w okresie pandemii.

„Ważna dla banku jest perspektywa funkcjonowania w średnim terminie (…), a nie koniecznie dostosowanie kosztów funkcjonowania do krótkoterminowych zjawisk, z którymi mamy do czynienia” – powiedział prezes banku Brunon Bartkiewicz.

„Co kwartał rewidujemy nasze scenariusze makroekonomiczne (…). Może się wydawać, że sytuacja na koniec czerwca jest nieco bardziej stabilna, jeśli chodzi o przewidywania, niż była ona po I kwartale, ale myślę, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z dużą niepewnością, która może się także przekładać (…) na wolatylność skutków makroekonomicznych wbudowanych w nasze modele w kolejnych kwartałach” – powiedziała Graczyk.

Podała, że bank w II kwartale podwyższył o 13 mln zł rezerwę na detaliczne kredyty. Była to rezerwa, która dotyczyła kredytów objętych moratoriami kredytowymi.

„Zakładamy, że część kredytów po zakończeniu moratorium kredytowego będzie podlegało w naturalny sposób restrukturyzacji (…)” – powiedziała Graczyk.

„Nasz średni koszt finansowania poprawił się w II kwartale o 12 pb, ta zmiana jest głównie efektem obniżenia oprocentowania na produktach oszczędnościowych w segmencie korporacyjnym – były dwie zmiany jedna 1 kwietnia, a druga 1 czerwca. Jeśli chodzi o drugą połowę roku to będą obniżki oprocentowania na OKU (otwarte konto oszczędnościowe – PAP) w segmencie kredytów detalicznych” – powiedziała Graczyk.

Dodała, że pierwsza zmiana na tym produkcie miała miejsce od 7 lipca, a kolejna będzie od 1 września.

„Naturalną konsekwencją jest to, że zwiększamy nasze inwestycje szczególnie w dłużne papiery wartościowe i to w szczególności w obligacje Skarbu Państwa” – powiedziała Graczyk.

Na początku czerwca bank szacował, że decyzje RPP z 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja 2020 roku, związane ze zmianą stóp procentowych, w szczególności obniżenie stopy referencyjnej z 1,5 proc. do 0,1 proc., będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy kapitałowej banku za 2020 rok w przedziale 255-305 mln zł.

Bank podtrzymał w czwartek te szacunki. 

Źródło: PAP BIZNES