ING Bank Śląski pozytywnie zaskoczył wynikami finansowymi za I kwartał; zysk netto wzrósł do 792,8 mln zł

ING Bank Śląski pozytywnie zaskoczył wynikami finansowymi za I kwartał; zysk netto wzrósł do 792,8 mln zł
Fot. stock.adobe.com/dziewul
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
ING Bank Śląski zaprezentował w raporcie kwartalnym wyniki finansowe, które okazały się lepsze od oczekiwań rynku. Zysk netto grupy w I kw. tego roku wzrósł do 792,8 mln zł z 385,6 mln zł rok wcześniej.

Wynik okazał się 6 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 746,9 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do wyniku netto za pierwszy kwartał wahały się od 596,5 mln zł do 801 mln zł.

Zysk netto w I kwartale 2022 roku wzrósł 106 proc. rdr i 19 proc. kdk.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 1.705,2 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 1.707,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.599,4 – 1.762 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 49 proc. rdr i 20 proc. w ujęciu kwartalnym.

Kwartalna marża odsetkowa wzrosła do 3,43 proc. z 2,88 proc. w IV kwartale 2021 roku.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 534 mln zł i był 8 proc. powyżej szacunków rynku w wysokości 496,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 477 mln zł do 527 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 25 proc. rdr i 12 proc. kdk.

Bank podał, że poprawa wyniku na transakcji wymiany walut w I kwartale 2022 roku to efekt wysokiej transakcyjności klientów, a poprawa wyniku na udzielaniu finansowania wynikała z rozliczenia liniowych prowizji kredytowych w segmencie korporacyjnym.

Odpisy

Odpisy wyniosły w pierwszym kwartale 150,5 mln zł i były 14 proc. wyższe od oczekiwań analityków na poziomie 131,8 mln zł (przedział oczekiwań wynosił 99-176 mln zł). Rezerwy wzrosły 17 proc. rdr i 71 proc. kdk.

Kwartalna marża kosztów ryzyka wzrosła do 0,41 proc. z 0,4 proc. w IV kwartale 2021 roku. W segmencie bankowości korporacyjnej wzrosła do 0,47 proc. z 0,42 proc., a w segmencie bankowości detalicznej spadła do 0,34 proc. z 0,38 proc.

Koszty ryzyka

Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych w I kwartale wyniosły 1,1 mln zł, podczas gdy w IV kwartale 2021 roku były na poziomie 56 mln zł.

Bank podał, że nie prowadzi bezpośredniej działalności w Ukrainie, Rosji ani Białorusi, ale na bieżąco analizuje portfel należności klientów pod kątem powiązań z tymi rynkami oraz ryzyk związanych ze skutkami wywołanymi przez wojnę i wprowadzone sankcje.

Grupa ING Banku Śląskiego w I kwartale 2022 roku przeklasyfikowała ekspozycje pośrednie o wartości bilansowej brutto 273,1 mln zł do tzw. Etapu 2, co nie miało istotnego wpływu na poziom odpisów na oczekiwane straty kredytowe.

Koszty działania

Koszty działania banku wyniosły 931,4 mln zł i zgodne z konsensusu na poziomie 931 mln zł. Koszty były o 13 proc. wyższe niż rok wcześniej i 23 proc. wyższe niż w IV kwartale 2021 roku.

Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosła 172,8 mln zł podczas gdy rok wcześniej wynosiła 132,6 mln zł.

Wskaźnik koszty/dochody wynosi 40,4 proc.

Program ugód z frankowiczami

Pod koniec marca 2022 roku przeciwko bankowi toczyło się 844 spraw sądowych w związku z zawartymi umowami o kredyt w złotych indeksowany kursem CHF, podczas gdy pod koniec 2021 roku spraw takich było 755.

Od momentu uruchomienia programu ugód (25 października 2021 roku) do końca I kwartału 2022 roku klienci złożyli 834 wnioski o ugodę, a bank zawarł 245 ugód w ramach programu. Na koniec kwietnia 2022 roku było to odpowiednio 979 wniosków i 276 ugód.

Na I kw. 2022 roku bank miał 3,8 tys. aktywnych kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF.

Portfel należności detalicznych wzrósł o 14 proc. rdr i o 1 proc. kdk. do 66,86 mld zł, natomiast portfel należności korporacyjnych wzrósł o 15 proc. i o 4 proc. kdk. do 83,23 mld zł.

W I kwartale 2022 roku bank udzielił 2,9 mld zł kredytów hipotecznych (w tym 642 mln zł kredytów hipotecznych na stałą stopę procentową) co oznaczało spadek o 35 proc. rdr, oraz udzielił 996 mln zł pożyczek gotówkowych (spadek o 8 proc. rdr).

Współczynnik kapitału Tier 1 wynosi 13,43 proc.

Źródło: ING Bank Śląski S.A. / ING, PAP BIZNES