II Forum Bezpieczeństwa Banków 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
II Forum Bezpieczeństwa Banków 2013 Warszawa, hotel Novotel Airport, 9 maja 2013 r.

fbb.logo.200x200

 

Motto:

„Troska o bezpieczeństwo jest zrozumiała, zwłaszcza w kontekście ogólnego (globalnego) zagadnienia ochrony danych w Internecie. Problemem może więc być nienadążanie rozwiązań prawnych (jak do tej pory, taka sytuacja to swoisty „standard”) nad postępem w sferze technologii.

Być może lepsze okazałoby się tworzenie rozwiązań o charakterze holistycznym, niż mnożenie kolejnych rekomendacji, które z reguły i tak są spóźnioną reakcją na rzeczywistość. W dodatku mnogość przepisów, utrudnia ich stosowanie i egzekucję.

Mniej przepisów, mogłoby oznaczać większą skuteczność prawa, a tym samym mniejsze ryzyko i większe bezpieczeństwo oraz niższe koszty.”

dr Janusz Grobicki
Bezpieczna konwergencja
aleBank.pl, 18.02.2013

Nazwa Forum nawiązuje do modelu 3 linii obrony, którymi są: kontrola wewnętrzna, nadzór wewnętrzny i audyt wewnętrzny. Jesteśmy przekonani, że „Ostatni Bastion” to czwarta, podstawowa, ale i najważniejsza linia obrony, którą są WIEDZA I ŚWIADOMOŚĆ.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie i przeanalizowanie w gronie Członków Najwyższego Kierownictwa banków wspólnej organizacji działań w zakresie bezpieczeństwa banków, sposobów przeciwdziałania oraz walki z przestępczością w sektorze bankowym. Będzie wspierać dotychczasowe wydarzenia konferencyjne organizowane przez specjalistyczne zespoły Forum Technologii Bankowych i Związku Banków Polskich.

Tytuł konferencji ma za zadanie skłonić do namysłu i refleksji, zaintrygować i zachęcić uczestników konferencji do swobodnej wymiany poglądów oraz do prowadzenia dyskusji, na którą serdecznie zapraszamy.

Konferencja jest bezpłatna dla przedstawicieli banków.

Firmy komercyjne prosimy o kontakt z biurem reklamy: reklama@wydawnictwocpb.pl