Idea Bank zawiesił emisję 10 – 75 mln akcji

Idea Bank zawiesił emisję 10 – 75 mln akcji
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zarząd Idea Banku zdecydował o zawieszeniu emisji 10-75 mln akcji serii O z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy - podał bank w komunikacie. W osobnym komunikacie podano, że zamiarem zarządu jest przeprowadzenie emisji 12,5-50 mln akcji serii O z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru po cenie emisyjnej 2 zł za akcję.
Zarząd @IdeaBankSA poinformował o zamiarze przeprowadzenia emisji 12,5-50 mln #akcji serii O z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru po cenie emisyjnej 2 zł za akcję #IdeaBank

„Zamiarem zarządu emitenta jest, aby emisja akcji serii O nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej (…) i została skierowana do oznaczonych inwestorów. Emisja akcji serii O w ocenie zarządu emitenta powinna zostać przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii O, co leży w interesie emitenta oraz jego akcjonariuszy i służy sprawnemu zapewnieniu kapitału emitentowi. (…) Celem emisji akcji serii O jest odbudowa bazy kapitałowej” – napisano.

Czytaj także: KNF: najwłaściwszym sposobem uzupełnienia luki kapitałowej w Idea Banku jest dokapitalizowanie przez większościowego akcjonariusza >>>

Jak podano, decyzję o emisji pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza, a spółka zaproponuje w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii O.

BFG nie będzie wnosił sprzeciwu do podjętej uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji

Idea Bank poinformował, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny – pełniący funkcję kuratora spółki od maja 2019 r. – nie będzie wnosił sprzeciwu do podjętej uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji.

„W ocenie emitenta pozyskanie kapitału w drodze emisji opartej na subskrypcji prywatnej w krótkim terminie wpłynie korzystnie na wartość wskaźników kapitałowych emitenta, a w dłuższym horyzoncie czasowym otworzy nowy etap w drodze do pozyskania przez emitenta dodatkowych kapitałów oraz odbudowy wskaźników kapitałowych do poziomów wymaganych przez Rozporządzenie CRR oraz wymogi połączonego bufora” – dodano.

Czytaj także: Idea Bank chce odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora, jest wniosek do KNF >>>

W komunikacie dotyczącym zawieszenia emisji 10-75 mln akcji bank podał, że obecnie nie jest możliwe przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii O w sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonych przez emitenta celów emisji w związku z niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych, związaną z pandemią COVID-19 oraz wobec obecnego otoczenia i sytuacji spółki.

„W opinii emitenta przeprowadzenie oferty publicznej powinno zostać zawieszone do czasu, kiedy realizacja celów oferty stanie się ekonomicznie możliwa, a przeprowadzenie oferty publicznej nastąpi w najlepszym interesie dotychczasowych akcjonariuszy emitenta i potencjalnych nowych inwestorów” – dodano.

7 lipca akcjonariusze Idea Bank zdecydowali o emisji od 10 do 75 mln akcji z zachowaniem prawa poboru, w celu odbudowy bazy kapitałowej.

Źródło: PAP BIZNES