Hanna Gronkiewicz-Waltz na czele Eurocities

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

121113.gronkiewicz.250x188Hanna Gronkiewicz-Waltz została przewodniczącą Eurocities - organizacji zrzeszającej największe europejskie metropolie. Prezydent stolicy jest pierwszą w historii organizacji reprezentantką Europy Środkowej na tym stanowisku.

– Doświadczenie Hanny Gronkiewicz-Waltz jako prezesa NBP i wiceprezesa EBOR w dzisiejszych czasach kryzysu i negocjacji budżetowych z pewnością bardzo się przyda – powiedział przekazujący przewodnictwo Frank Jensen, burmistrz Kopenhagi.

Wyboru kandydatów na stanowiska przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza oraz skarbnika dokonuje Komitet Zarządzający (Executive Committee) sieci spośród członków komitetu.

Na posiedzeniu poprzedzającym Doroczną Konferencję Generalną (Annual General Meeting) przedstawia je zebranym członkom stowarzyszenia. Członkowie następnie głosują za przedstawionymi kandydaturami. Zwyczajowo, przewodniczącym zostaje miasto pełniące uprzednio rolę wiceprzewodniczącego. Warszawa pełniła tę funkcję od listopada 2010 roku.

Warszawa pełniła też rolę sekretariatu generalnego organizacji w latach 2008-2012, zainicjowała i przewodziła grupie roboczej ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej, pełniła również funkcję przewodniczącego grupy zajmującej się dobrym rządzeniem.

Uczestniczy też w grupach poświęconych m.in. znoszeniu barier w przestrzeniu publicznej, ochronie środowiska i klimatowi, przemysłom kreatywnym, polityce spójności. Stolica aktywnie uczestniczy w pracach pięciu forów tematycznych, poświęconych problematyce rozwoju gospodarczego, sprawom społecznym, kulturze, ochronie środowiska oraz mobilności.

Organizacyjnego potencjału stolicy dowiodła również rola sprawnego gospodarza międzynarodowych konferencji, m.in. pod szyldem polskiej prezydencji.

Eurocities to sieć współpracy zrzeszająca europejskie metropolie. Powstała w 1986 r. z inicjatywy sześciu wielkich miast: Barcelony, Birmingham, Frankfurtu, Lyonu, Mediolanu oraz Rotterdamu. Obecnie w tej współpracy uczestniczy już ponad 140 miast z ponad 30 krajów Europy.

Celem organizacji jest podkreślanie roli miast w rozwoju współczesnego świata oraz proponowanie na forum europejskim rozwiązań korzystnych z punktu widzenia metropolii. Warszawa jest członkiem od 2002 r.