Gwałtowne spadki rentowności dłuższych papierów wypłaszczają krzywą dochodowości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

budzicki.miroslaw.pkobp.01.258x400Na rynku stopy procentowej od początku tygodnia doszło do gwałtownego spadku rentowności na dłuższym końcu krzywej. Od piątkowej sesji kwotowania 10-letnich kontraktów IRS obniżyły się o 22 pb i spadły poniżej 2,00%. Z drugiej strony, stonowane wypowiedzi przedstawicieli RPP nie pozwalały na podobny ruch w przypadku krótkich instrumentów.

Tym samym zmaterializował się nasz scenariusz wypłaszczenia krzywej dochodowości. W ub. piątek spread 2Y10Y na rynku IRS wynosił 53 pb, a wczoraj obniżył się do 35 pb, jednocześnie zbliżając się do tegorocznego minimum na poziomie 23 pb. Główną przyczyną tego ruchu była bardziej umiarkowana retoryka amerykańskiego banku centralnego, który zaczął sygnalizować możliwość odsunięcia w czasie momentu zaostrzania polityki pieniężnej. Korekta stanowiska Fed doprowadziła do spadków rentowności również innych obligacji skarbowych na świecie. Przykładowo od piątku US Treasuries 10Y zniżkowały o prawie 20 pb. W perspektywie najbliższych tygodni dostrzegamy niewielki potencjał do dalszego zawężenia się spreadu, jednak przestrzeń dla tego ruchu wyczerpuje się.

Teraz bezpieczniejszą strategią będzie długa pozycja w sektorze 10-letnim. Ze względu na niewielki spread pomiędzy sektorami 1Y-2Y a 10Y dalszy ruch w dół krzywej dochodowości będzie wymagał podobnego dostosowania na krótkim końcu. A tu mimo chłodzącej oczekiwania retoryki RPP dostrzegamy pewną przestrzeń. Wspomniane złagodzenie tonu wypowiedzi przedstawicieli FOMC w połączeniu z rozpoczynającym się skupem aktywów w strefie euro przez EBC tworzyć będą pozytywne otoczenie dla aprecjacji złotego. Podczas czwartkowej sesji kurs EUR/PLN testował wsparcie techniczne blisko poziomu 4,15. Umocnienie się złotego, do którego mogłoby dojść w każdym momencie, tworzyłoby dodatkową presję na RPP. Scenariusz przepływu kapitału do Polski w konsekwencji wdrożenia QE w strefie euro wspiera dalszy spadek rentowności w strefie euro. Na ostatnich aukcjach 5-letnich obligacji skarbowych Finlandii i Niemiec odnotowane zostały po raz pierwszy w historii ujemne rentowności. Z kolei w czwartek kwotowania 10-letnich Bundów spadły poniżej 0,3%. Warto wspomnieć, że do wspomnianych zmian doszło jeszcze przed rozpoczynającym się w marcu skupem aktywów przez EBC. Wzrost płynności w Europie w naszej ocenie wymusi przepływ kapitału szukającego instrumentów o wyższych stopach zwrotu.

Opublikowane w czwartek wyniki głosowania NBP na styczniowym posiedzeniu traktujemy jako neutralne z punktu widzenia marcowej decyzji RPP. Zwracamy uwagę, że pierwszemu w tym roku posiedzeniu Rady towarzyszyło silne osłabienie złotego (w okolice 4,30), co zapewne miało wpływ na wynik głosowań. Ponadto po styczniowym posiedzeniu NBP w strefie euro EBC wdrożył QE, a Fed złagodził swoją retorykę w odniesieniu do przyszłej polityki pieniężnej.

 150227.pko.proc.01.350x150227.pko.proc.02.300x150227.pko.proc.03.550x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski