GUS: deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po grudniu wyniósł 0,6 mld euro

GUS: deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po grudniu wyniósł 0,6 mld euro
Fot. stock.adobe.com/kikkerdirk
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eksport wzrósł o 19,1% r/r do 285,8 mld euro w styczniu-grudniu 2021 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 24,8% r/r i wyniósł 286,4 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ujemne saldo wyniosło 0,6 mld euro, w styczniu – grudniu 2020 r. 10,5 mld euro.

„Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 339,3 mld USD, a import 339,7 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 24,4%, a w imporcie o 30,3%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,4 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 12 mld USD” – czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec wzrósł do 81,9 mld euro

Polski eksport do Niemiec wzrósł o 18% r/r i wyniósł 81,9 mld euro w styczniu-grudniu 2021 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 19,4% r/r do 59,9 mld euro, podał GUS.

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,3 pkt proc. i wyniósł 28,7%, a w imporcie spadł o 1 pkt proc. i stanowił 20,9%. Dodatnie saldo wyniosło 100,6 mld zł (26,2 mld USD, 22 mld euro) wobec 85,6 mld zł (21,9 mld USD, 19,2 mld euro) w analogicznym okresie 2020 roku, podano także.

„Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,1% eksportu (w analogicznym okresie 2020 r. 66%), a importu ogółem – 65,3% (wobec 64,3% w styczniu -grudniu 2020 r.)” – czytamy dalej.

Po dwunastu miesiącach 2021 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku, podał także Urząd.

Najszybciej rósł eksport paliw mineralnych, smarów – o 73,6 proc.

Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-grudzień 2021 r. dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 73,6%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 53,5%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 35%), podał także GUS.

„Po dwunastu miesiącach ub.r. (według danych tymczasowych) w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowano wzrost we wszystkich sekcjach towarowych zarówno w imporcie, jak i w eksporcie” – czytamy w komunikacie.

W eksporcie największy wzrost dotyczył także towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 28,4%), chemii i produktów pokrewnych (o 24,7%), różnych wyrobów przemysłowych (o 22,2%), maszyn i urządzeń transportowych (o 21,2%), towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 20,7%), żywności i zwierząt żywych (o 13,8%) oraz napojów i tytoniu (o 2,7%), podał Urząd.

„W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 230%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 54,4%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 41,3%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 37,8%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 35,3%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 30,4%), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 22,1%), różnych wyrobach przemysłowych (o 21,3%), w żywności i zwierzętach żywych (o 10,5%) oraz w napojach i tytoniu (o 6,4%)” – czytamy także.