Grzegorz Chłopek

Grzegorz Chłopek
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej

PKO Bank Polski S.A.

Grzegorz Chłopek jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Posiadacz tytułu CFA i licencji maklera papierów wartościowych.

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku od początku wiążąc ją z rynkiem kapitałowym. Do 1998 roku pracował w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, Commercial Union Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie (Polska) oraz Banku Amerykańskim w Polsce. Od grudnia 1998 roku na ponad 21 lat związał swoją karierę z Nationale‑Nederlanden Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym zarządzającym aktywami największego otwartego funduszu emerytalnego w Polsce. W 2004 roku został powołany w skład zarządu spółki a od 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W obszarze zarządzania aktywami był odpowiedzialny za zarządzanie instrumentami rynku stopy procentowej a następnie za cały portfel inwestycyjny, który w 2013 roku przekroczył 72 mld zł. Odpowiadał również za obszar nadzoru właścicielskiego portfela akcji, który przekroczył 5% kapitalizacji rynkowej wszystkich polskich spółek notowanych na GPW. Od czerwca 2020 roku zatrudniony w iWealth Management na stanowisku Dyrektora Zarządzającego gdzie odpowiada za rozwój współpracy z Klientami zamożnymi oraz instytucjami, a także wsparcie usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego prowadzoną dla Klientów spółki.

Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu dużą instytucją finansową, wdrażaniu nowych produktów w sektorze finansów, nadzorze właścicielskim spółek giełdowych, analizie sprawozdań finansowych oraz instrumentów rynku kapitałowego. Jest doświadczonym ekspertem sektorów: emerytalnego, inwestycyjnego i ubezpieczeniowego.

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Źródło: PKO Bank Polski / PKO BP