Grupa BPS na rynku Catalyst: Czerwone szelki czyli wyprawa na Catalyst

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2010.09.foto.012.f.150xBank BPS SA oraz cztery banki spółdzielcze wyemitowały papiery dłużne o łącznej wartości 119 mln zł. Debiut ich obligacji odbył się na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dotychczas na Catalyst były notowane obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne. Obligacje spółdzielcze Grupy BPS stały się pierwszymi tego typu instrumentami na GPW. Bank BPS uplasował w swoich papierach 80 mln zł, Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku – 25 mln zł, Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy w Knurowie – 7 mln zł, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej – 5 mln zł, Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie – 2 mln zł. Program przygotował i obsługuje Dom Maklerski Banku BPS S.A..

Kapitały, spółdzielco!

– Do niedawna nikt w zrzeszeniu nie myślał o emisji obligacji – mówi Mirosław Potulski, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości SA. – W ubiegłym roku, nie mogąc zaoferować akcji, wpuściliśmy w rynek papiery dłużne za 150 mln zł, razem z pakietem na Catalyst to już 230 mln zł. Mogło być więcej, ale ogranicza nas wymóg prawny; emisja nie może przekraczać 50 proc. funduszy podstawowych

– Kto nabył obligacje spółdzielcze? TFI Banku BPS, zagraniczne fundusze inwestycyjne, prywatni inwestorzy? Od chwili zdematerializowania i uplasowania papierów na Catalyst, nikt tego nie wie. Na tym polega gra rynkowa. Jeżeli na przykład PBS w Sanoku oferuje 400 pkt. do WIBOR, inwestorów nie zabraknie, bo to lokata doskonała. Nic tylko robić na tym interes! Obligacje spółdzielcze są atrakcyjne i bezpieczne, również dla naszego banku, aczkolwiek nadzór patrzy niechętnie na operacje krzyżowe w zrzeszeniach. Bank BPS zbudował na Catalyst bufor bezpieczeństwa, kolejnym może być realizowana obecnie emisja akcji dla banków zrzeszonych. Gdyby nie została przegłosowana, mielibyśmy poważny problem. Aktualnie jest prowadzony audyt banku, po pierwszym półroczu zaliczamy już 36 mln zł do funduszy własnych. W 2011 r. sprzedamy akcje i… dostaniemy odrobinę czasu na myślenie.

Zbudujemy nowy bank

– Kapitał Banku BPS przy sumie bilansowej na poziomie 14 mld zł powinien wynosić ponad miliard złotych. Musimy uwolnić zamrożone środki całej grupy. Idziemy w dobrym kierunku, ale strategia step by step już nie wystarczy. Nie ukrywam: szukamy nowego celu na rynku, chcemy zakupić sieć placówek albo mniejszy bank. Nie możemy występować w roli ubogiego krewnego.

– Czasami wychodzę przed orkiestrę, na przykład wtedy, gdy zapowiadam… zakup akcji BZ WBK, i potrafię przekonać dziennikarzy, żeby o tym napisali na pierwszej stronie dziennika „Puls Biznesu”. Między nami i BZ WBK jest synergia, nie tylko w zielonym kolorze logo. My udostępnimy im wielki rynek, dla nas będą cenne ich standardy zarządzania i komunikacji, kultura korporacyjna i system corowy – wszystko to możemy implementować, integrować… żeby zbudować nowy duży polski bank. O kupnie akcji BZ WBK rozmawiałem z wieloma decydentami m.in. z ministrem Gradem, premierem Pawlakiem, prezesem Bieleckim. Nasz konkurent – hiszpański bank Santander, zadeklarował, że jeśli wygra przetarg, będzie z nami współpracował. Jeżeli zwycięży PKO BP, zostaniemy akcjonariuszem mniejszościowym, razem ze Skarbem Państwa. Możemy wejść kapitałowo na 10 proc. akcji, a nasz reprezentant zasiądzie w radzie nadzorczej lidera wśród krajowych banków. Czy wcześniej ktoś w taki sposób myślał o bankowości spółdzielczej?

Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas

– W UKNF największe banki komercyjne spierały się o Rekomendację S. Na tym spotkaniu bardziej z obowiązku niż z potrzeby mamy w swoim w portfelu tylko 0,5 proc. kredytów walutowych i 50 mln depozytów w euro. Zwróciłem się do przewodniczącego Kluzy z prośbą o przyspieszenie procedury klasyfikacji obligacji spółdzielczych do kapitałów. Okres rozpatrzenia naszego wniosku w UKNF został ustalony na dwa miesiące, czy naprawdę nie można tego zrobić w dziesięć dni? Moglibyśmy szybciej zwiększyć akcję kredytową. Dbałość o rodzimy kapitał w tym przypadku nie wymaga ani jednej złotówki, lecz odbiurokratyzowania ścieżki decyzyjnej. No ale cóż, pewnie dostaniemy decyzję 26 września, bo wtedy mija wyznaczony termin…

Rating, jak w porządnym banku

– Emisja akcji Banku BPS jest publiczna i skierowana do wszystkich akcjonariuszy. Pierwotnie miała zapisaną wartość od 40 do 80 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI