Grecja przestała straszyć. Stabilny handel na walutach.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

rosinski.damian.02.400x376Silna przecena złota oraz spadki cen ropy naftowej to warunki sprzyjające amerykańskiej walucie, która utrzymuje wobec euro najwyższą wartość od 2 miesięcy. W najbliższych dnia raczej wiele już nie zyska. Stabilniejszy handel na walutach po wyeliminowaniu negatywnego czynnika związanego z Grecją. Złoty nieznacznie słabszy. EUR/PLN z lekkim potencjałem wzrostowym.

Grecja spłaciła w poniedziałek należności wobec Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w kwocie 4,2 mld EUR oraz całość swych zaległości wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w kwocie około 2 mld EUR. Było to możliwe dzięki otrzymaniu przez Ateny od Unii Europejskiej pożyczki pomostowej w kwocie 7,16 mld EUR z Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej (EFSM), która miał właśnie sfinansować spłatę zaległych wierzytelności MFW i EBC. Jest to kolejny sygnał normalizacji bieżącej sytuacji finansowej Grecji, która w najbliższym czasie nie będzie spędzać snu z powiek inwestorom. Kondycja greckiej gospodarki jest daleka od stabilizacji. Kontrola przepływu kapitału i niepewność dotycząca warunków ekonomicznych mają negatywny wpływ na tamtejsze przedsiębiorstwa – blisko jedna czwarta firm rozważa przeniesienie się za granicę – wynika z sondażu stowarzyszenia Endeavor. Z badania wynika, że 23 proc. przedsiębiorstw zastanowiłoby się nad przeniesieniem siedziby za granicę ze względu na bezpieczeństwo, finanse i stabilność. W sumie 69 proc. ankietowanych przedsiębiorstw przyznało, że zanotowało znaczący spadek z powodu kontroli przepływu kapitału w Grecji, którą wprowadzona 29 czerwca i która uniemożliwiała prawie cały transfer pieniędzy za granicę. 45 proc. firm musiało opóźnić płatności swym dostawcom, a 11 proc. zmniejszyło lub zaprzestało produkcji z powodu braku surowców. Firmy pesymistycznie patrzą na najbliższe miesiące. Ponad 2/3 firm uważa, że kontrola przepływu kapitału zostanie utrzymana dłużej niż 4 miesiące, a 44 proc. – że dłużej niż dziesięć miesięcy. Przeważająca większość zakłada, że ich kraj pozostanie w strefie euro przynajmniej w ciągu najbliższych dwóch lat. Co najmniej przez kolejne kilkanaście miesięcy w Grecji rządził będzie ten sam gabinet A. Ciprasa. Rząd nie zamierza obecnie podejmować działań na rzecz przedterminowych wyborów, gdyż jego celem jest sfinalizowanie porozumienia ze strefą euro ws. nowej pożyczki – oświadczyła w poniedziałek rzeczniczka O. Gerowasili. Celem jest przywrócenie normalności i stabilności – dodała. Mimo rozłamu wśród deputowanych podczas głosowania nad pakietem reform wymaganych przez międzynarodowych kredytodawców premier zapowiedział, że jest zdecydowany, by kontynuować pracę nawet z mniejszościowym rządem. W piątek Cipras przeprowadził przetasowania w rządzie, usuwając ze swej ekipy troje ministrów, którzy głosowali przeciwko ustawom. Zmienił też swój zespół odpowiedzialny za komunikację, mianując Gerowasili rzeczniczką rządu.

Dzisiejsza sesja zapowiada się spokojnie. Brak zaplanowanych, istotnych wydarzeń, które mogłyby zmienić obraz rynku. Złoty powinien pozostać względnie stabilny. Nadal istnieje pewien potencjał do krótkoterminowej deprecjacji, ale w perspektywie 2-3 tygodni polska waluta będzie mocniejsza.

Damian Rosiński,
Dom Maklerski AFS