GPW: zysk netto wzrósł do 156,01 mln zł w 2017 r.

GPW: zysk netto wzrósł do 156,01 mln zł w 2017 r.
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Giełda Papierów Wartościowych (GPW) odnotowała 156,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 131,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

#Giełda Papierów Wartościowych odnotowała 156,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto #GPW @GPW_WSExchange

Zysk operacyjny wyniósł 183,9 mln zł wobec 157,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 351,96 mln zł w 2017 r. wobec 310,86 mln zł rok wcześniej.

Wynik z działalności operacyjnej w ujęciu rocznym sięgnął 183,9 mln zł

„W roli prezesa GPW formalnie dołączyłem do grupy dopiero jesienią 2017 r. Zastałem spółkę w świetnej kondycji finansowej i to się potwierdziło na koniec roku, który zamknęliśmy rekordowym zyskiem netto 156,1 mln zł, o 19% większym niż w 2016 r. W tym okresie skonsolidowane przychody wyniosły 352 mln zł, co stanowi wzrost o 13,2% i złożyły się na nie zarówno wzrost przychodów na rynku finansowym o 13,7% jak i wzrost na rynku towarowym o 13,4% w skali roku. Wynik z działalności operacyjnej w ujęciu rocznym sięgnął 183,9 mln zł w porównaniu do 139,5 mln zł w 2016 r. W ubiegłym roku wynik EBITDA osiągnął 212,2 mln zł, o 15,5% więcej wobec 2016 r. Konsekwentnie utrzymujemy współczynnik kosztów do przychodów (C/I) poniżej 50%, co jest zgodne z założeniem przyjętym w obowiązującej strategii grupy. W ubiegłym roku wpływ na wyniki finansowe GK GPW miały, m.in. zdarzenia o charakterze jednorazowym, jak np. koszty wdrożenia dyrektywy MiFID2, które sięgnęły 11 mln zł w skali roku” – napisał prezes Marek Dietl w liście do akcjonariuszy.

„W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 69,03 mln zł wobec 116,09 mln zł zysku rok wcześniej. Na niższy poziom zysku netto w 2017 r. w porównaniu do poprzedniego roku wpływ miało niższe saldo na przychodach i kosztach finansowych. W 2016 r. GPW otrzymała dywidendy od spółek zależnych i stowarzyszonych w wysokości 61,6 mln zł, w tym dywidendę od spółki zależnej TGE na poziomie 59,5 mln zł. W 2017 roku Towarowa Giełda Energii nie wypłaciła dywidendy z uwagi na konieczność spłaty kredytu bankowego zaciągniętego na spłatę zaległych zobowiązań podatkowych VAT, w związku ze zmianą zasad opodatkowania niektórych usług świadczonych przez spółkę i konieczność korekty podatku VAT za lata 2011-2016” – czytamy w raporcie.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews