GPW: zysk netto w I kw. wyniósł 38,7 mln zł; giełda spodziewa się jeszcze ok. 20 debiutów w tym roku

GPW: zysk netto w I kw. wyniósł 38,7 mln zł; giełda spodziewa się jeszcze ok. 20 debiutów w tym roku
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (źródło: GPW)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa GPW zanotowała w pierwszym kwartale 2021 roku 38,7 mln zł zysku netto i 53,6 mln zł EBITDA - poinformowała giełda w raporcie. Zysk netto i EBITDA są wyższe od konsensusu PAP Biznes.

Przed rokiem grupa GPW miała 50,1 mln zł wyniku EBITDA i 29,3 mln zł zysku netto.

Zysk operacyjny grupy wyniósł 44,8 mln zł, a konsensus zakładał, że sięgnie on 42,6 mln zł.

Czytaj także: PwC: na GPW odnotowano 8 IPO, w Europie – 86 w I kw. 2021 r. >>>

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 66,8 mln zł (+10,8 mln zł). Istotny wzrost nastąpił w szczególności w obszarze kosztów osobowych, opłat na rzecz KNF i usług obcych.

Przychody grupy GPW

Przychody grupy GPW wyniosły 112,3 mln zł wobec 97,2 mln zł przed rokiem i 107,4 mln zł konsensusu. Głównym źródłem przychodów była obsługa obrotu na rynku finansowym (47,4 proc.), obrotu na rynku towarowym (16,0 proc.) oraz sprzedaż informacji (11,9 proc.).

Rentowność netto

Rentowność netto na koniec pierwszego kwartału wyniosła 34,4 proc., a marża EBITDA 47,8 proc.

W porównaniu do wyników pierwszego kwartału 2020 r., istotną zmianą jest brak rezerwy na potencjalne zobowiązanie z tytułu odsetek od VAT w IRGiT (7,0 mln zł w I kw. 2020 r. oraz 0,5 mln zł w I kw. 2021 r.) oraz ponad dwukrotnie większy zysk z tytułu udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności (2,0 mln zł w I kw. 2020 roku oraz 5,4 mln zł w I kw. 2021 r.).

Wynik netto Towarowej Giełdy Energii

Wynik netto Towarowej Giełdy Energii w pierwszym kwartale 2021 r. ukształtował się na poziomie 6,6 mln zł (spadek o 14,9 proc.). Zysk operacyjny osiągnął 9,1 mln zł i był zbliżony do wyniku sprzed roku, a zysk EBITDA wyniósł 11,0 mln zł, o 6,1 proc. mniej rdr.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne Grupy GPW wyniosły łącznie 10,8 mln zł, z czego 1,7 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe, a 9,1 mln zł nakłady na wartości niematerialne.

Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe dotyczyły m.in. inwestycji w Centrum Giełdowe i zakupu serwerów. Wydatki inwestycyjne na wartości niematerialne to m.in. nakłady na modyfikację systemu SAPRI.

Poniżej przedstawiamy wyniki GPW w pierwszym kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników.

Dane w mln zł.

1Q2021wynikikons.różnicar/rq/q
      
Przychody112,3107,44,5%15,5%-3%
EBITDA53,651,54,1%7%-17%
EBIT44,842,65,3%11%-19%
zysk netto38,735,78,5%32%-17%
      
marża EBITDA47,8%48,0%-0,19-3,74-7,80
marża EBIT39,9%39,6%0,32-1,53-8,04
marża netto34,4%33,2%1,314,32-5,79

GPW spodziewa się około 20 giełdowych debiutów w 2021 roku

GPW spodziewa się około 20 debiutów spółek na giełdzie w 2021 roku – poinformowała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

„W Komisji Nadzoru Finansowego jest obecnie 7 prospektów. Spodziewamy się, że do końca tego roku zadebiutuje na giełdzie około 20 nowych spółek” – powiedziała Olszewska podczas piątkowej konferencji prasowej. 

GPW chce wprowadzać nowe kontrakty terminowe, w tym na akcje Pepco

GPW chce wprowadzać nowe kontrakty terminowe, w tym na akcje Pepco, które kilka dni temu zadebiutowało na warszawskiej giełdzie – dodała Izabela Olszewska.

„Chcemy wprowadzać do obrotu kolejne kontrakty terminowe, w tym na akcje pojedynczych spółek. W najbliższym czasie pojawią się kontrakty na akcje Pepco” – powiedziała Olszewska podczas piątkowej konferencji prasowej. 

GPW czeka na plan dla armeńskiego rynku kapitałowego, nadal jest zainteresowana giełdą w Armenii

GPW czeka na plan dla armeńskiego rynku kapitałowego, ale nadal jest zainteresowana przejęciem giełdy w Armenii – poinformował prezes GPW Marek Dietl.

„Chcielibyśmy zmierzać do brzegu, ale wciąż pracują doradcy, którzy przygotowują plan dla armeńskiego rynku kapitałowego. Jesteśmy trochę zakładnikami powstania tego biznes planu” – powiedział prezes Dietl podczas piątkowej konferencji prasowej.

„Operacyjnie giełdzie w Armenii idzie świetnie. Wygląda to na małe aktywo, ale bardzo zyskowne i przez to ciekawe. Wyceniając spółkę bazowaliśmy na bazie biznes planu przygotowanego przez zarząd giełdy w Eryweniu, a wyniki są 40 proc. powyżej tego planu, sytuacja się dość dynamicznie zmienia, więc idzie im lepiej niż się spodziewali, gdy zaczynali z nami rozmawiać” – dodał.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podpisał w połowie września 2020 roku porozumienie term sheet z Central Bank of Armenia (CBoA) w sprawie negocjacji warunków zakupu pakietu większościowego stanowiącego 65 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Armenia Securities Exchange.

AMX organizuje obrót instrumentami finansowymi oraz prowadzi izbę depozytowo-rozliczeniową w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Armenii.

Obecnie CBoA posiada 85 proc. udziałów w AMX. Pozostałe 15 proc. są akcjami własnymi AMX. W ramach podpisanego porozumienia CBoA zwiększy swój udział do 90 proc., po czym GPW odkupi od niego pakiet udziałowy w wysokości 65 proc. W wyniku tego CBoA będzie posiadać 25 proc. udziałów, a pozostałe 10 proc. nabędzie podmiot trzeci, wskazany przez GPW.

Wstępna niewiążąca wycena 100 proc. udziałów w AMX wynosi jednokrotność wartości księgowej spółki na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. w przeliczeniu na złote około 5,8 mln zł.

Źródło: PAP BIZNES