GPW Benchmark rozważa dwa scenariusze zmian wyliczania stawek WIBOR/WIBID

GPW Benchmark rozważa dwa scenariusze zmian wyliczania stawek WIBOR/WIBID
Źródło: GPW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
GPW Benchmark rozważa 2 scenariusze zmian w metodzie wyliczania stawek WIBOR/WIBID w perspektywie 2 lat - jeden zakłada rezygnację ze stawki WIBID, a drugi utrzymanie dwustronności stawek - powiedziała w trakcie Kongresu Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej wiceprezes GPW Benchmark Aleksandra Bluj. W obu przypadkach GPW zakłada wprowadzenie wskaźnika typu risk free rate lub innego wskaźnika alternatywnego.

Pierwszy scenariusz

„Możemy w pierwszej kolejności zacząć od takiej sytuacji, w której po zezwoleniu (po udzieleniu przez KNF zgody na administrowanie przez GPW Benchmark wskaźnikami referencyjnymi wg BMR – przyp. red.) mijają 2 lata, robimy przegląd i decydujemy się na zaprzestanie opracowywania WIBIDu, co oznacza, że nie mamy dwustronności stawki, co może oznaczać istotną zmianę metody, bo przecież dwustronność jest kluczowym elementem metody. (…) Jeżeli mamy zrezygnować z WIBIDu, a mamy bazować na „midzie” rynkowym i na prawdziwych transakcjach, to WIBOR zostanie efektywnie obniżony” – powiedziała. 

„Trzeba wówczas zarządzić tą różnicą, spreadem – pytanie będzie, czy zaakceptować ten nieco niższy WIBOR, czy spread kompensacyjny na stałe wrzucony (w metodę – przyp. red.) będzie tym, z czym powinniśmy iść, co wydaje się koncepcją dość akceptowalną na szerokim rynku. W międzyczasie risk free rate lub inny wskaźnik alternatywny stopy procentowej mógłby zaczynać żyć i przejmować w momencie „WIBOR event” (zaprzestanie opracowywania WIBORu – przyp. red.) odpowiedzialność za pokrywanie wszelkich potrzeb instrumentów i umów kredytowych” – dodała. 

Drugi scenariusz

W drugim scenariuszu, GPW Benchmark mógłby zdecydować się na utrzymywanie dwustronności WIBID/WIBOR bez istotnej zmiany metody i poszukać nowych rynków powiązanych z rynkiem bazowym, które mogłyby zostać wykorzystane w procesie wyliczania stawek. Równolegle toczyłyby się prace lub zostałby wdrożony wskaźnik typu risk free rate lub inny wskaźnik alternatywny. 

GPW Benchmark prowadzi obecnie prace nad dostosowaniem wskaźników typu risk free – WRR i WIR(F)D – do wymogów rozporządzenia BMR tak, aby mogły być wykorzystywane jako optymalne wskaźniki alternatywne dla WIBORu. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami GPW Benchmark proces ten powinien się zakończyć jeszcze w 2021 roku. 

Czytaj także: Giełda: docelowo WRR wskaźnikiem alternatywnym dla WIBOR-u >>>

Bluj zaznaczyła, że rynek finansowy może zdecydować się na używanie innego wskaźnika referencyjnego, ale musiałby być on rzetelny, solidny, reprezentatywny, dostępny i systematyczny, a jego administrator musiałby zapewnić „miękkie przejście” systemu do nowego wskaźnika. 

Niska transakcyjność stawek WIBOR/WIBID

Jedną z przyczyn konieczności dalszych zmian w sposobie wyliczania stawek WIBOR/WIBID jest ich niska transakcyjność, czyli częstotliwość wykorzystywania faktycznych danych transakcyjnych do kalkulacji kwotowań tych wskaźników. Z przedstawionej przez wiceprezes GPW Benchmark tabeli wynika, że transakcyjność ww. stawek spadła w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii, a poza tenorem ON utrzymuje się na niskich lub bardzo niskich poziomach. 

Czytaj także: Prezes GPW Benchmark o stawce referencyjnej WIBOR po decyzji KNF >>>

„To jest statystyka stylizowana, która pokazuje częstość przekazywania kwotowań modelowych w ramach poszczególnych terminów fixingowych przez uczestników fixingu. (…) W duchu tego co tutaj widzimy powinniśmy jako administrator zadawać pytania na temat przyszłości niektórych terminów fixingowych” – powiedziała Bluj. 

Poniżej tabela z danymi o transakcyjności WIBID/WIBOR. 

MIESIĄC ON TN SW 2W 1M 3M 6M 1Y 
luty 99 25 21 30 21 
marzec 93 27 20 35 23 
kwiecień 97 24 23 35 17 
maj 92 15 25 34 20 
czerwiec 72 16 23 14 
lipiec 86 10 20 17 
sierpień 83 11 15 13 
wrzesień 81 14 
październik 87 17 12 
listopad 84 10 14 10 
grudzień 81 11 
styczeń 81 11 
luty 84 10 10 

Na początku marca Zespół wskazał Warszawski Indeks Rynku Depozytowego (WIRD) w ramach rozwiązania tymczasowego, a docelowo wybór wskaźnika Warsaw Repo Rate (WRR) jako wskaźnika alternatywnego dla WIBORu. 

Wycena przeważającej części, ok. 68 proc. nominowanych w złotych aktywów krajowego sektora bankowego oparta jest na indeksie WIBOR. 

Michał Kruszka z UKNF: trzeba myśleć o budowie infrastruktury risk free rate w Polsce

Trzeba myśleć o budowie infrastruktury stawek referencyjnych typu risk free rate w Polsce – powiedział z kolei w trakcie Kongresu Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Michał Kruszka. 

„W najmniejszym stopniu nie powinniśmy spocząć na laurach i dyskusja na temat tego, czy (wskaźnik typu – przyp. red.) risk free rate jest potrzebny wydaje się, że jest już skonkludowana – tak, jest potrzebny, w związku z tym pójdźmy krok dalej i myślmy o tym, jak zbudować infrastrukturę, po pierwsze poboru danych, po drugie przekształcenia tych danych, po trzecie administrowania nimi w taki sposób, żeby dostarczyć nie tylko compound index, ale także compound rate w predefiniowanych terminach” – powiedział Kruszka. 

W kontekście przyszłości stawki WIBID/WIBOR Kruszka wskazał, że administrator stawki EURIBOR dokonał już zmian w metodzie w poszukiwaniu większej transakcyjności wskaźnika, a Polska „być może jest w przededniu tych zmian” w perspektywie średnioterminowej. 

Trzeba pamiętać, że rynek wskaźników referencyjnych jako część rynku finansowego podlega zmianom i nie możemy przywiązać się do pewnego standardu na stałe.

Źródło: PAP BIZNES