GPW Benchmark opublikowała dokument konsultacyjny ws. likwidacji WIBOR/WIBID 1Y

GPW Benchmark opublikowała dokument konsultacyjny ws. likwidacji WIBOR/WIBID 1Y
Źródło: GPW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
GPW Benchmark, zgodnie z wnioskami z wcześniejszego cyklicznego przeglądu metody stawek referencyjnych, opublikowała dokument konsultacyjny ws. zaprzestania opracowywania stawek WIBID i WIBOR dla terminu fixingowego 1Y.

„Zgodnie z wynikami przeglądu, biorąc pod uwagę wyniki oceny własnej oraz stanowisko organu nadzoru, administrator (GPW Benchmark), mając na uwadze ograniczony zakres stosowania wskaźnika WIBOR dla terminu fixingowego 1Y oraz uwzględniając najniższy poziom transakcyjności osiągnięty przez ten termin fixingowy spośród wszystkich terminów fixingowych, przedstawia dokument konsultacyjny (dalej: „Dokument”) dotyczący konsultacji publicznych terminu bezpiecznego z punktu widzenia uczestników rynku finansowego zaprzestania opracowywania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR dla terminu fixingowego 1Y” – napisano w dokumencie.

GPW Benchmark wskazuje, że publicznie dostępne informacje dotyczące stosowania wskaźników referencyjnych dla poszczególnych terminów fixingowych za rok 2021, potwierdzają bardzo niski poziom wykorzystywania wskaźnika 1Y w aktywach i pasywach sektora bankowego w stosunku do np. terminów fixingowych 6M oraz 3M w obszarze obligacji zmiennokuponowych.

Zdolność wskaźników WIBOR i WIBID do pomiaru rynku

GPW Benchmark zaznacza, że najniższy poziom transakcyjności dla terminu fixingowego 1Y pośród wszystkich opracowywanych terminów fixingowych WIBOR i WIBID, nie stanowi informacji o braku zdolności wskaźników WIBOR i WIBID do pomiaru rynku.

„Niemniej jednak, mając na uwadze cechy rynku oraz cechy funkcji reakcji tych wskaźników referencyjnych oraz fakt, że w przypadku terminu fixingowego 1Y okresy, w których liczebność transakcji jest ograniczona lub transakcje depozytowe o długości 1Y nie są dokonywane, zdarzają się najczęściej spośród wszystkich opracowywanych terminów fixingowych, zdolność do weryfikacji reprezentatywności tego terminu fixingowego w niektórych okresach mogłaby zostać uznana za najniższą spośród opracowywanych terminów fixingowych” – dodano.

Administrator stawek referencyjnych wskazuje, że transakcyjność WIBOR/WIBID na terminach 3M, 6M, a przede wszystkim 1M w latach 2017-2022 była przeciętnie wyższa niż w przypadku 1Y.

GPW Benchmark informuje jednocześnie, że nie widzi podstaw do oczekiwania istotnego pogorszenia zasobności transakcyjnej lub całkowitego zaprzestania dokonywania transakcji, które najczęściej odzwierciedlają oczekiwaną lub dokonaną zmianę w poziomie stóp procentowych NBP, rzeczywistą lub antycypowaną zmianę w czynnikach nominalnych, w tym przede wszystkim wskaźnika inflacji czy też wpływ czynników systemowych i strukturalnych w gospodarce, które warunkują prowadzenie działalności na rynku pieniężnym ogółem (np. sytuacja płynnościowa na rynku PLN, w tym na rynku FX swap).

W celu zachowania przejrzystości swoich działań GPW Benchmark prezentuje w dokumencie konsultacyjnym informacje na temat ewentualnego wpływu zaprzestania opracowywania Terminu Fixingowego 1Y na niektóre elementy Metody Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR.

Źródło: PAP BIZNES