GPW: 43,5 mln zł zysku netto w II kw., wyniki lepsze niż rok temu, ale poniżej konsensusu

GPW: 43,5 mln zł zysku netto w II kw., wyniki lepsze niż rok temu, ale poniżej konsensusu
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (źródło: GPW)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa GPW zanotowała w drugim kwartale 43,5 mln zł zysku netto i 63,2 mln zł EBITDA - poinformowała giełda w komunikacie. EBITDA jest o 3 proc. niższa od konsensusu PAP Biznes, podobnie jak zysk operacyjny, natomiast przychody są zgodne z oczekiwaniami analityków.
Grupa @GPW_WSExchange zanotowała w drugim kwartale 43,5 mln zł zysku netto i 63,2 mln zł #EBITDA #GPW #giełda #zysk

Wyniki grupy GPW za drugi kwartał 2020 roku są lepsze zarówno w porównaniu do tego samego okresu 2019 roku, jak i w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku.

Przychody grupy GPW w drugim kwartale wzrosły do 101,1 mln zł i okazały się zgodne z konsensusem analityków, którzy spodziewali się przychodów na poziomie 101,3 mln zł. Rok temu GPW miała 89,1 mln zł przychodów, a w pierwszym kwartale 2020 roku przychody sięgnęły 97 mln zł

Przychody ze sprzedaży na rynku finansowym w I półroczu wyniosły 113 mln zł, w tym największy wzrost wykazały przychody z rynku akcji o 22,5 mln zł (wzrost o 49,9 proc.).

Czytaj także: Na GPW odnotowano 5 IPO, w Europie – 28 w I poł. 2020 r. >>>

Przychody na rynku towarowym wykazały wzrost na poziomie 0,3 mln zł, co spowodowane było tym, iż w 2020 roku nie odbywały się obroty świadectwami pochodzenia z kogeneracji.

Zysk operacyjny

Zysk operacyjny grupy sięgnął w drugim kwartale 2020 roku 54,1 mln zł wobec 48,2 mln zł przed rokiem i 40,3 mln zł kwartał temu. Zysk operacyjny jest o 3,4 proc. niższy niż zakładał konsensus PAP Biznes.

Wynik EBITDA grupy wzrósł do 63,2 mln zł (wobec 57,6 mln zł przed rokiem i 50 mln zł kwartał wcześniej). Konsensus zakładał wynik EBITDA na poziomie 65,5 mln zł.

Koszty operacyjne

Koszty operacyjne grupy GPW wyniosły 45 mln zł wobec 43,3 mln zł przed rokiem i 56,1 mln zł w poprzednim kwartale.

Wzrost kosztów działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2020 r. był rezultatem wzrostu kosztów osobowych i innych kosztów osobowych łącznie o 5,8 mln zł, wzrostu usług obcych o 1 mln zł i spadku kosztów podatków i opłat o 3,1 mln zł.

Zysk netto grupy GPW w drugim kwartale sięgnął 43,5 mln zł wobec 42,5 mln zł rok temu i 29,3 mln zł kwartał temu. Analitycy oczekiwali zysku netto w wysokości 45,4 mln zł.

Wzrost zysku netto jest rezultatem wyższego wyniku operacyjnego o 16,8 mln zł oraz znacznie niższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych na poziomie 8,7 mln zł. Na ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wpływ miały wyższe koszty finansowe, które w bieżącym roku ukształtowały się na poziomie 14,1 mln zł wobec 4,4 mln zł w porównywalnym okresie.

Wyższe koszty finansowe

Wyższe koszty finansowe w I półroczu 2020 roku wynikają z aktualizacji rezerw w spółce zależnej IRGiT na potencjalne zobowiązania z tytułu podatku VAT.

Na koniec drugiego kwartału marża EBITDA grupy GPW sięgnęła 57,1 proc. wobec 51,6 w pierwszym kwartale, a marża zysku netto wzrosła do 36,7 mln zł z 30,2 proc. kwartał temu.

W pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. EBITDA Towarowej Giełdy Energii wyniosła 31,2 mln zł w stosunku do 34,9 mln zł wypracowanych w porównywalnym okresie 2019 roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 26,4 mln zł wobec 29,7 mln zł wypracowanych w pierwszych 6 miesiącach 2019 roku. Zysk netto sięgnął 21,7 mln zł w stosunku do 52,6 mln zł przed rokiem.

Czytaj także: Inwestorzy indywidualni szturmują giełdę >>>

Spadek zysku netto TGE po półroczu 2020 roku to efekt uzyskania niższych przychodów ze sprzedaży o 1,8 mln zł przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej o 1,5 mln zł oraz niższych przychodów finansowych o 28,3 mln zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. EBITDA IRGiT wyniosła 18,3 mln zł wobec 17,4 mln zł przed rokiem. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 17,0 mln zł (15,9 mln zł przed rokiem).

Zysk netto IRGiT za sześć miesięcy wyniósł 8,2 mln zł (13,6 mln zł rok temu. Spadek zysku netto jest wynikiem wzrostu kosztów finansowych w związku z aktualizacją rezerwy na potencjalne zobowiązania podatku VAT.

EBITDA BondSpot w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła 0,9 mln zł wobec 0,6 mln zł przed rokiem. Wynik operacyjny BondSpot ukształtował się na poziomie 0,1 mln zł, (-0,1 mln zł roku temu). Zysk netto wyniósł 0,2 mln zł wobec straty 59 tys. zł przed rokiem.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne Grupy GPW w okresie sześciu miesięcy 2020 r. wyniosły łącznie 16,4 mln zł, z czego 5,3 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe i 11,1 mln zł na wartości niematerialne.

Nakłady inwestycyjne w GPW dotyczyły w głównej mierze nakładów na prowadzony projekt System GRC, GPW Data i Nowy System Transakcyjny, nakładów na nowy kalkulator indeksów, centralną szynę danych, a także na bieżące utrzymanie sprzętu. W TGE inwestycje dotyczyły nakładów związanych z utrzymaniem systemów oraz prowadzonymi projektami: Rynek Rolny, projektem rynku dnia bieżącego XBiD, OTF, a także z projektem „Komercjalizacja danych”.

Wskaźnik dług netto/EBITDA (za 12 miesięcy) na koniec czerwca 2020 roku wynosił -1,8x wobec -2,0 proc. przed rokiem.

Wskaźnik cost/income spadł na koniec czerwca do 51,0 proc. wobec 56,4 proc. po pierwszym kwartale.

Poniżej przedstawiamy wyniki GPW w drugim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników. Dane w mln zł.

2Q2020wynikikons.różnicar/rq/qYTD 2020rdr
        
Przychody101,1101,3-0,2%13%4,2%198,114%
EBITDA63,265,5-3,4%10%26%113,218%
EBIT54,156,0-3,4%12%34%94,422%
zysk netto j.d.43,545,4-4,2%2,2%48%72,88,7%
        
marża EBITDA62,5%64,6%-2,09-2,0810,9757,14%1,66
marża EBIT53,5%55,3%-1,75-0,5211,9647,65%2,91
marża netto43,0%44,8%-1,79-4,7112,8236,75%-1,91

Zarząd GPW będzie rekomendował 2,50 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Zarząd GPW będzie rekomendował 2,50 zł dywidendy na akcję za ’20, niezależnie od wielkości zysku jaki zostanie w tym roku osiągnięty – zapowiedział prezes GPW Marek Dietl. Przed rokiem GPW wypłaciła 2,40 zł dywidendy na akcję.

„Zarząd GPW będzie rekomendował 2,5 zł dywidendy na akcję, niezależnie czy będzie dobrze, czy nieco gorzej w naszym biznesie” – powiedział Marek Dietl podczas piątkowej telekonferencji, pytany, czy – skoro zysk netto grupy jest wysoki po pierwszym półroczu i przy założeniu dobrego drugiego półrocza – jest możliwa wypłata przez GPW wyższej dywidendy.

Dodał, że ostateczna decyzja o podziale zysku należy do akcjonariuszy.

„Nasza polityka zakłada stabilnie rosnącą dywidendę wraz z pojawianiem się nowych źródeł przychodów. Jej zaletą ma być właśnie to, że jest stabilna i rosnąca, co oznacza, że jest przewidywalna przy naszym bardzo nieprzewidywalnym biznesie. Dzisiaj jest akurat dobrze w naszym biznesie, ale jutro może być trochę gorzej” – powiedział prezes GPW.

„Nie chcielibyśmy obarczać akcjonariuszy ryzykiem związanym ze zmiennością naszego biznesu, tylko co roku zwiększać dywidendę na akcję w sposób stabilny. Więc nawet jeśli zysk byłby bardzo wysoki w tym roku, to jako zarząd będziemy rekomendować dywidendę według ścieżki, jaka była zakładana. Dzięki tworzeniu poduszki finansowej w czasach gorszej koniunktury nie będziemy musieli z tej ścieżki schodzić” – dodał Marek Dietl. 

COVID-19 przyhamował realizację inicjatyw strategicznych GPW

Pandemia Covid-19 przyhamowała nieco realizację inicjatyw strategicznych GPW, ale następuje już powrót do zaplanowanych prac – poinformował prezes GPW Marek Dietl. Ocenia, że obecnie presje kosztowa i płacowa są niższe niż zakładano na początku 2020 roku.

„W drugim kwartale był zbieg okoliczności związany z tym, że pewne rzeczy przyhamowały ze względu na Covid, a z drugiej strony pozyskaliśmy dużo grantów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które są finansowane zaliczkowo” – powiedział prezes Marek Dietl podczas piątkowej telekonferencji prasowej.

„COVID pomógł w bieżącej działalności podstawowej, ale nie ułatwiał realizacji inicjatyw strategicznych, chociażby z powodu mniejszej możliwości interakcji z interesariuszami w otoczeniu i mniejsze możliwości sprzedaży naszych nowych produktów. Udało nam się już wrócić na ścieżkę realizacji projektów strategicznych, z pewnymi jeszcze ograniczeniami” – dodał.

Zaznaczył, że projekty strategiczne będą finalnie kosztować tyle, ile zakładano, ale wydatki te nieco bardziej rozkładają się w czasie.

„Globalnie projekty będą nas kosztować tyle co zakładaliśmy, tutaj raczej większych oszczędności się nie spodziewamy. Nie chcemy, żeby kwestie kosztowe przyhamowały nas w realizacji projektów strategicznych” – powiedział prezes GPW.

Dodał, że presja na koszty jest obecnie mniejsza niż do tej pory, ponieważ podjęto szereg działań obejmujących w pewnych obszarach automatyzację i digitalizację, nastąpiło też przejście na pracę zdalną. Zmniejszyła się też presja na koszty płacowe.

„Co do kosztów jesteśmy więc nieco większymi optymistami niż na początku roku, kiedy wydawało się, że będzie bardzo duża presja płacowa i będą potrzebne dość duże wydatki” – powiedział Marek Dietl.

Nakłady inwestycyjne grupy GPW w okresie sześciu miesięcy 2020 r. wyniosły łącznie 16,4 mln zł, z czego 5,3 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe i 11,1 mln zł na wartości niematerialne.

Wskaźnik cost/income grupy GPW spadł na koniec czerwca do 51,0 proc. wobec 56,4 proc. po pierwszym kwartale.

GPW oceniała wcześniej, że w latach 2020-21 wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) będzie najwyższy z powodu realizacji inicjatyw strategicznych, ale przedstawiciele zarządu deklarowali elastyczność w wydatkach i możliwość pewnych oszczędności wynikających z trudniejszej sytuacji gospodarczej.

GPW w aktualizacji strategii założyła, że wskaźnik C/I po 2022 roku będzie na poziomie poniżej 50 proc., ale przejściowo może osiągać wartości w przedziale 55-63 proc. ze względu na wydatki związane z realizacją tej strategii. 

GPW liczy w najbliższym czasie na dużą aktywność na rynku ofert publicznych

GPW ocenia, że w najbliższym czasie rynek ofert pierwotnych (IPO) i wtórnych (SPO) zapowiada się bardzo interesująco. Obok kilku debiutów dużych firm realne jest pojawienie się ponad 20 spółek na NewConnect, przede wszystkim z branży gamingowej – poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

„Najbliższy okres pod względem IPO zapowiada się bardzo obiecująco. Pojawiło się już w domenie publicznej kilka informacji, że szykują się duże IPO takich firm, jak Allegro, Huuuge Games, w KNF jest prospekt Canal+” – powiedziała Olszewska podczas piątkowej telekonferencji prasowej.

„Przede wszystkim pojawia się dużo spółek z segmentu gamingowego. To są spółki, które będą debiutować głównie na rynku NewConnect. Można powiedzieć, że dwadzieścia kilka spółek zadeklarowało zainteresowanie debiutem na NewConnect” – dodała.

Zarząd GPW liczy też na dużą aktywność w emitowaniu nowych akcji przez spółki już notowane na giełdzie.

„Liczymy, że aktywny będzie również rynek SPO, gdyż spółki będą potrzebowały środków na działania związane z Covidem czy też na dalszy rozwój” – powiedziała Izabela Olszewska. 

Źródło: PAP BIZNES