Giełda: docelowo WRR wskaźnikiem alternatywnym dla WIBOR-u

Giełda: docelowo WRR wskaźnikiem alternatywnym dla WIBOR-u
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zespół roboczy przy Ministerstwie Finansów wskazał docelowo wybór Warsaw Repo Rate (WRR) jako wskaźnika alternatywnego dla WIBORu - poinformował PAP Biznes resort finansów. W ramach rozwiązania tymczasowego wskaźnikiem alternatywnym ma zostać także Warszawski Indeks Rynku Depozytowego (WIRD).

„10 marca 2020 r. powołany został Zespół Roboczy Rady Rozwoju Rynku Finansowego ds. indeksów alternatywnych, który służy jako platforma dyskusji w celu wypracowania przez rynek optymalnych rozwiązań w zakresie wyboru wskaźnika alternatywnego dla wskaźnika WIBOR. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: NBP, KNF, UOKiK, GPW, GPW Benchmark, BondSpot, Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI POLSKA, Związku Banków Polskich, w tym przedstawiciele banków posiadający praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stawek referencyjnych. Na posiedzeniach Zespół wypracował rekomendacje odnośnie kryteriów wyboru optymalnego wskaźnika alternatywnego dla WIBOR” – napisał resort finansów.

Czytaj także: Prezes GPW Benchmark o stawce referencyjnej WIBOR po decyzji KNF >>>

„Biorąc pod uwagę, że przy wyborze takiego wskaźnika ważną rolę odgrywa odzwierciedlanie możliwie zbliżonego segmentu rynku w zakresie podstawowych cech pomiaru wskaźnika oraz – oparta o realne dane transakcyjne – przejrzysta metoda obliczania, Zespół wskazał Warszawski Indeks Rynku Depozytowego (WIRD) w ramach rozwiązania tymczasowego, a docelowo wybór wskaźnika Warsaw Repo Rate (WRR) jako wskaźnika alternatywnego dla WIBORu. (…) Wdrożenie adekwatnego wskaźnika alternatywnego powinno zapewnić pewność prawa w zakresie ciągłości zawartych umów, dla których obowiązują plany awaryjne” – dodano.

Oba wymienione wskaźniki są opracowywane przez spółkę GPW Benchmark, obecnego administratora wskaźnika WIBOR i z nim prowadzone są prace nad rozwojem alternatywnych wskaźników referencyjnych.

„Nie ogranicza to jednak możliwości prowadzenia prac przez inne podmioty nad projektami dostarczającymi uczestnikom rynku różnego rodzaju indeksów” – dodaje MF.

Wskaźniki WIRD i WRR powinny zostać udostępnione w 2021 r.

Zgodnie z deklaracjami GPW Benchmark, na które powołuje się MF, wskaźniki WIRD i WRR powinny zostać udostępnione w 2021 r.

Wskaźnik WRR jest stawką mierzącą krajowy rynek transakcji zabezpieczonych REPO oraz Buy/Sell Back i Sell/Buy Back (bsb/sbb). Jak wskazało MF, indeks ten jest bardziej odporny na funkcjonowanie rynku w środowisku ujemnych stóp procentowych.

Indeks WIRD mierzy stopę, po jakiej uczestnicy fixingu dokonują transakcji depozytowych z innymi uczestnikami fixingu (lub bankami mogącymi spełnić kryteria takiego uczestnika), instytucjami finansowymi oraz dużymi przedsiębiorstwami. Metoda kalkulacji Indeksu WIRD polega na zastosowaniu średniej ważonej wolumenem stopy procentowej danych transakcyjnych dotyczących niezabezpieczonych depozytów w złotych.

Pierwszy wskaźnik alternatywny w rozumieniu unijnych regulacji, który w Polsce uzyskał akceptację KNF (listopad 2020), to Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF), opracowywany przez Instytut Rynku Finansowego (IRF). Według deklaracji IRF, WKF jest w 100 proc. oparty na danych transakcyjnych (realne transakcje zawarte przez panelistów wskaźnika).

Regulacje UE w sprawie indeksów

Regulacje UE w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych – tzw. rozporządzenie BMR – wskazują, że podmioty nadzorowane, które stosują wskaźnik referencyjny, powinny sporządzić plany na wypadek istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania danego wskaźnika referencyjnego.

Plany powinny wskazywać alternatywne wskaźniki referencyjne, które można zastosować w celu zastąpienia danego wskaźnika referencyjnego.

Sytuacja zaprzestania opracowywania kluczowego wskaźnika referencyjnego jest uregulowana w rozporządzeniu BMR. Ministerstwo Finansów napisało, że nie posiada na chwilę obecną informacji, czy którakolwiek z przesłanek BMR dot. zaprzestania opracowywania WIBORu w Polsce miałyby wystąpić w najbliższym czasie.

Regulacje BMR mają na celu ochronę przed manipulacją poziomem wskaźników, w związku z doświadczeniami m.in. ze stawką LIBOR oraz wzmocnienie wiarygodności stawek rynku pieniężnego – w pierwszej kolejności administrator wskaźnika powinien brać pod uwagę wartość faktycznych transakcji na rynku (tzw. transakcyjność wskaźnika), a dopiero później – w przypadku ich braku – wartość kwotowań.

Po udzieleniu w grudniu 2020 r. przez KNF zgody na administrowanie stawkami WIBOR/WIBID zgodnymi z BMR, najważniejszym zadaniem jest monitorowanie zasobu transakcyjnego tych stawek – informował w grudniu PAP Biznes prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda.

Wycena przeważającej części, ok. 68 proc. nominowanych w złotych aktywów krajowego sektora bankowego oparta jest na indeksie WIBOR – wynika z informacji MF.

Źródło: Rafał Tuszyński, PAP BIZNES