Fundusze unijne: Inkubacja klienta banku spółdzielczego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.02.foto.042.a.267xW lutym rusza specjalny program współpracy z bankami, mający na celu umożliwienie podejmowania działalności gospodarczej i zatrudnienia osobom nisko bankowalnym poprzez udostępnienie usług mikrofinansowych i doradczych. Osoby te, po uzyskaniu odpowiedniej dojrzałości gospodarczej, będą włączane do standardowego obrotu gospodarczego przez banki, które przystąpiły do programu. Kto pierwszy ten lepszy!

Arkadiusz Lewicki

Europejska inkubacja

Program IMPULS, bo taką nosi nazwę wspólne przedsięwzięcie Inicjatywy Mikro i Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, został przygotowany jako pakiet działań wspierających wdrożenie w Polsce instrumentów Programu ramowego na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych na lata 2014-2020 (EaSI). Od 2016 r. oficjalnie rusza bowiem akcja finansowa pierwszego polskiego pośrednika mikrofinansowego tego programu Unii Europejskiej w Polsce.

Arkadiusz Lewicki

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów ramowych UE, sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Zrzeszających oraz dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych Związku Banków Polskich. Członek komitetów: Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Koordynacyjnego ds. Polityki Spójności przy Ministrze Rozwoju, członek komitetów monitorujących programy Polityki Spójności i WPR. Członek Komitetu ds. Finansowania Biznesu Europejskiej Federacji Bankowej. Organizator forów dialogu, budowania i rozwoju relacji środowiska finansowego z reprezentacjami środowisk gospodarczych (Forum Bankowo-Samorządowego, Forum Korporacyjnego, Forum Agrobiznesu). Absolwent prawa, zarządzania finansami przedsiębiorstw i europeistyki (UMK, SGH, CSE).

 

Programy ramowe UE to specjalna grupa programów realizowana bezpośrednio ze szczebla europejskiego za pośrednictwem międzynarodowych instytucji finansowych (np. Europejski Fundusz Inwestycyjny – EFI). Brak tu tzw. kopert narodowych, tj. gwarancji alokacji dla poszczególnych państw uczestniczących, a wykorzystanie instrumentów finansowych tych programów w danych państwach zależy od sprawności i konkurencyjności tzw. narodowych pośredników finansowych. Programy te oferują zarówno dotacje, wsparcie techniczne, jak i w postaci instrumentów finansowych (IF). Do takich programów należy właśnie Program na rzecz zatrudniania i innowacji społecznych EaSI na lata 2014-2020.

Komisja Europejska wspiera tu dostępność mikrofinansowania – pożyczek do wysokości 25 tys. euro, przeznaczonych dla najmniejszych przedsiębiorców oraz osób napotykających bariery w wejś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI