Fundusze unijne: Fundusz Gwarancyjny dla Innowacyjnych MŚP z udziałem bankowości spółdzielczej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Od marca br. banki zrzeszające i spółdzielcze będą udzielać proinnowacyjnych kredytów innowacyjnym mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. W marcu rusza nowy program publiczny z udziałem banków spółdzielczych, podjęty w ramach rządowego programu naprawczego ds. wykorzystania środków unijnych 2007-2013. W efekcie ponad 400 mln złotych trafi w formie zwrotnej do sektora MŚP.

Arkadiusz Lewicki

Z większości badań nt. stanu dostępności finansowania zewnętrznego dla małych i średnich przedsiębiorców wynika, że nadal jednym z głównym problemów jest możliwość spełnienia wymogów instytucji finansowych w zakresie zabezpieczeń spłaty zobowiązania. Na te potrzeby odpowiadają instrumenty gwarancyjne. Jednocześnie z ankiet przeprowadzonych przez KPK ds. IF PUE wśród MŚP wynika, że przedsiębiorcy zainteresowani są wykorzystaniem tego wsparcia przy realizacji inwestycji, w tym proinnowacyjnych.

W ramach wspomnianej odpowiedzi na oczekiwania przedsiębiorców rząd przygotował nowy instrument gwarancyjny, dedykowany właśnie innowacyjności. Nowy instrument posiada wiele cech, które czynią go oryginalnym i atrakcyjnym – tak dla przedsiębiorców, jak i banków, które zachęca się tu do podjęcia części ryzyka innowacyjnego klienta.

– Realizacja Funduszu Gwarancyjnego wpisuje się w działania Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Zwiększenie udziału instrumentów zwrotnych kosztem dotacji wpłynie na efektywność inwestowania funduszy europejskich, a przez to na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Osiągnięcie ambitnych celów, które wyznaczone zostały w „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, zakłada partnerską współpracę administracji publicznej z sektorem prywatnym. Przejawem takiego współdziałania jest Fundusz Gwarancyjny, angażujący banki komercyjne w inwestowanie funduszy europejskich w polską gospodarkę. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskają nowy impuls do rozwoju, co w praktyce przełoży się na zwiększenie ich potencjału innowacyjnego – powiedział Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Gwarancja ta została wpisana także jako instrument proinnowacyjny, niedawno ogłoszonego, rządowego „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Arkadiusz Lewicki Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Zrzeszających oraz dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych w Związku Banków Polskich. Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów ramowych UE, członek m.in.: Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Spójnoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI