Fundusze europejskie – jak szukac, zeby znalezc? (94): MILIARDY DLA REGIONÓW

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.01.foto.026.226x40Samorządy województw będą zarządzać większą pulą europejskich pieniędzy - w latach 2007-2013 miały do dyspozycji 25 proc. wszystkich środków, w nowej perspektywie budżetu UE jest to 40 proc. całej puli.

W latach 2014-2020 będzie realizowanych sześć krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski wschodniej, a także szesnaście programów regionalnych. Z nowego budżetu polityki spójności UE do Polski trafi 82,5 mld euro, z tego regiony dostaną łącznie ponad 31,2 mld euro.

Biblia funduszy

Polityka Unii w zakresie dystrybucji funduszy strukturalnych została określona w rozporządzeniu KE 1260 z 1990 r. Reguły postępowania polskiej administracji są odzwierciedleniem wytycznych w zawartych w tym rozporządzeniu, które określane jest jako biblia funduszy pomocowych. Mówi ona o trzech kategoriach celów. Dwa pierwsze stanowią, że gros środków jest adresowane do środowisk lokalnych. Obowiązuje zasada ich koncentracji w regionach spełniających kryteria na poziomie NUTS 2 (jednostek samorządu terytorialnego). W 1999 r. Polska musiała przeprowadzić reformę administracyjną z podziałem na gminy, powiaty i województwa, które statystycznie odpowiadają średnim europejskim.

Wsparcie w ramach celów I i II jest ukierunkowane na obszary, które przeżywają trudności i wymagają zmian strukturalnych, co dotyczy np. tzw. zdegradowanych terenów miejskich i regionów zależnych od monokultury rybołówstwa. Cel III jest realizowany poprzez Europejski Fundusz Społeczny, który wspiera zmiany adaptacyjne systemów edukacyjnych, szkoleniowych i zatrudnienia. To inwestycja w kapitał ludzki.

W Europie strefa dobrobytu zaczyna się na północy Włoch, biegnie przez terytorium Szwajcarii, zmierza przez południe Niemiec, dalej dociera do krajów Beneluksu i południa Wielkiej Brytanii, a kończy się na Irlandii. Porównanie do średnich europejskich dowodzi, że Polska jest krajem, który ma duże potrzeby cywilizacyjne. Widać to ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI