Fundusze europejskie – jak szukac, zeby znalezc? (82): Farmy słońca

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.12.foto.035.150xOpracowany w Ministerstwie Gospodarki projekt ustawy o OZE zakłada, ze dla wielu gospodarstw domowych szansa na zmniejszenie rachunków za prad bedzie fotowoltaika, czyli wykorzystanie energii pochodzacej ze słonca.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE), która może wejść w życie już w połowie 2013 r. największe wsparcie uzyskają mikroinstalacje, a więc siłownie wiatrowe i fotowoltaiczne (o mocy do 40 kW), najlepiej sprawdzające się do zasilania gospodarstw domowych. Warto zauważyć, że do polskiego prawa wprowadzana jest obecnie Dyrektywa Unii Europejskiej nr 2002/91/WE, według której w nowych budynkach oraz w starych gruntownie remontowanych projektant musi uwzględnić w dokumentacji zastosowanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Elektrownia przydomowa

Ustawa określa, że poziom dotacji dla OZE będzie się różnił w zależności od rodzaju źródła energii, a wsparcie będzie określane za pomocą współczynnika korekcyjnego. Im wyższy współczynnik, tym wyższe wsparcie. W latach 2013-14 współczynnik ten miałby wynosić 0,9 dla farm wiatrowych o mocy powyżej 500 kW, 1,15 dla energii z biomasy (powyżej 10 MW), 2,3 dla elektrowni wodnych o mocy powyżej 20 MW, natomiast dla instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW aż 2,85.

Systemy elektrowni słonecznych są montowane na dachach budynków lub w tzw. naziemnych parkach i stanowią w Europie zdecydowaną większość instalowanych systemów solarnych. W Polsce pierwszą farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW, w skład której wchodzi 4445 paneli, zbudowano w Wierzchosławicach na Podkarpaciu. Koszt inwestycji w 2011 r. wyniósł 10,6 mln zł, z czego 4,3 mln zł pochodzi z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a kolejne 4,3 mln to kwota pożyczki z FOŚiGW w Krakowie. Inwestor – gminna spółka Energia ocenia, że przy obecnie uzyskiwanej wydajności zwrot kapitału nastąpi w czasie 7,5 roku. Jak poinformowano na konferencji w Ministerstwie Gospodarki, cała wyprodukowana przez farmę energia jest sprzedawana do sieci ogólnej, a roczne przychody inwestycji szacuje się na 400-600 tys. zł. Tak więc zaciągnięty kredyt wraz z odsetkami spółka spłaci ze sprzedaży energii słońca.

Elementem przychodów z produkcji energii słonecznej jest sprzedaż tzw. zielonych certyfi katów. W obecnym systemie wsparcia dla energii odnawialnej za wyprodukowanie każdej megawatogodziny energii można otrzymać około 190 zł oraz jeden zielony certyfi kat, którego wartość w tym roku wynosiła przeciętnie około 270 zł. Zgodnie z założeniami ustawy o OZE farma fotowoltaiczna w Wierzchosławicach będzie objęta wsparciem w postaci zielonych certyfi katów do końca 2026 r.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI