Fundusze europejskie – jak szukać, żeby znaleźć? (75): New Holland za granty

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.04.2012.foto.044.a.250xDzieki dofi nansowaniu PROW w ubiegłym roku rolnicy zakupili rekordowa ilosc 17 tys. ciagników za 2,5 mld zł. Mimo wysokich cen, nabywców znalazło o ponad 2,5 tys. nowych maszyn wiecej niz uzywanych.

Wlatach 2004-2011, korzystając z dotacji, rol- nicy zakupili 33 tys. ciągników. Drugi rok z rzędu najlepszą sprzedaż osiągnęła marka New Holland, w 2011 r. do gospodarstw trafi ło 2798 tych ciągników. Dobry biznes zrobiła też fi rma John Deere, która sprzedała 2283 traktory. Zachodnie ma- szyny kosztują nierzadko tyle co luksusowe auta – nawet 600 tys. zł w zależności od wyposażenia i mocy. Ciągni- ki włoskiej fi rmy Lamborghini mają nawet nawigację satelitarną. Co ciekawe, powraca na rynek stary poczci- wy „Ursus”, fi rma Pol-Mot Warfama przygotowuje się do wznowienia produkcji tych ciągników, cieszących się dobrą opinią. Za trzy lata planuje produkować ich 5 tys. rocznie.

Poszukiwana podpórka dla kółka Obok wysokich cen maszyn jest wiele innych argu- mentów przemawiających za potrzebą tworzenia w rol- nictwie spółek i kooperatyw produkcyjno-usługowych. Idea wiejskich zespołów producenckich jest w Europie popularna i dobrze przemyślana. Od pewnego czasu zaczynamy się uczyć od bogatych. Ustawa o grupach producenckich umożliwia rolnikom uzyskanie wsparcia w formie zwolnienia z podatku od części bieżących wy- datków oraz z podatku od użytkowanych nieruchomości. Mogą oni otrzymać również zwrot kosztów związanych z administrowaniem zespołu i fundusze na szkolenia, a ponadto korzystać z preferencyjnych kredytów.

Grupy są wspierane przez pierwsze pięć lat działalności. W pierwszym i drugim roku funkcjonowania mogą uzy- skać równowartość 5 proc. wartości sprzedanej produkcji rolnej, ale nie więcej niż 100 tys. euro.

Najbardziej popularne są zespoły producenckie w sa- downictwie. Co ważne, dzięki współpracy plantatorzy mogą wynegocjować lepsze warunki sprzedaży swoich owoców i warzyw np. z supermarketami. Obecnie w Pol- sce zarejestrowanych jest 732 grupy producentów rolnych, praktycznie we wszystkich branżach rolnictwa. Otrzymały one dotychczas ponad 191 mln zł wsparcia.

HODOWCY ŁĄCZĄ SIĘ!

W Polsce na ogólną liczbę 1,6 mln rolników, pobierają- cych unijne dopłaty, dużymi dostawcami mleka jest ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI