Fundusze europejskie – jak szukac, zeby znalezc? (72) To nie jest wieś dla starych ludzi

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.01.foto.027.d.150xPolska ucieka na wies. Jada tam mieszkac naukowcy, artysci, ksiegowi, projektanci, nauczyciele, konsultanci, programisci, młodzi ludzie pracujacy zdalnie przez siec.

Wieś przyszłości może stać się synonimem ludzi lubiących bliski kontakt i harmonię z naturą, a nie lubiących zgiełku, zanieczyszczenia środowiska, anonimowości i konieczności stania w korkach. Przyjeżdżają tu mobilni pracownicy dużych fi rm i instytucji, którzy chcą żyć zdrowo, pozostając jednocześnie w łączności z resztą świata. Mieć połączenie z internetem, telewizję satelitarną, kablowe wideo. Z danych GUS wynika, że coraz więcej Polaków woli mieszkać w kraju za miastem, w 2002 r. mieszkańców wsi było 38,2 proc., dzisiaj jest ich 40,6 proc. Eksperci tłumaczą, że zmiany te są spowodowane w dużej mierze migracjami z dużych miast na ich obrzeża, ale też nie mają wątpliwości: za kilka lat wieś nie będzie już synonimem „produkcji rolnej”. Do wysokowydajnego rolnictwa potrzeba niewielu ludzi, w Stanach Zjednoczonych to jest 0,8 proc. społeczeństwa, w Polsce aż 14 proc.

Hurtownia w stodole

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przygotował raport „Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich”. Eksperci oceniają, że aż 60 proc. osób mieszkańców wsi nie ma bezpośredniego związku z pracą na roli, a ich szansą życiową może być prowadzenie własnej fi rmy. Mimo iż kapitał pożyczkowy na zakładanie przedsiębiorstw w regionach jest duży, problemem jest sięgnięcie po unijne fundusze. EFRWS policzył, że z 2,46 mld euro zapisanych w PROW 2007-2013 na wsparcie małego biznesu na wsi jest jeszcze do wzięcia około miliard złotych. Małe fi rmy z obszarów wiejskich stanowiły 27 proc. wszystkich, które uzyskały dofi nansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych. Jest to zatem wynik zaskakująco dobry, zważywszy na to, że stanowią one ¼ ogółu podmiotów gospodarczych w kraju. W ujęciu wartościowym, przedsiębiorcy wiejscy uzyskali 37,5 proc. całości dofi nansowania projektów fi rm w RPO, najwięcej w woj. wielkopolskim, podkarpackim i opolskim (ponad 40 proc. benefi cjentów).

Na terenach wiejskich działa niespełna 900 fi rm. Ocenia się, że liczba ta mogłaby być co najmniej dwukrotnie wyższa, gdyby bezrobotni mieszkańcy wsi uzyskali wsparcie. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI