Fundusze europejskie: Fundusze europejskie – jak szukać, żeby znaleźć? (97) Dzień dobry JEREMIE

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.04.foto.030.400xŚrodki na pożyczki i poręczenia w unijnym programie JEREMIE mogą być używane w sposób ciągły na bazie tzw. finansowego recyclingu, a nie tylko raz - jak w przypadku dotacji/grantów dla MŚP.

Program JEREMIE jest skierowany do firm we wczesnej fazie rozwoju, tzw. start-ups, bez historii kredytowej i wystarczających zabezpieczeń. Poręczenia mają zabezpieczać spłatę zobowiązań przedsiębiorcy, który uzyskał kredyt lub pożyczkę. Środki są zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który pełni funkcję Menedżera Funduszy Powierniczych JEREMIE, a dystrybuowane przez wyłonionych w konkursach pośredników finansowych (banki).

Mnożnik kredytów

JEREMIE jest aktywny w sześciu województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim i mazowieckim. BGK dysponuje kwotą 1,7 mld zł, maksymalne poręczenie może sięgać nawet 1 mln zł. Pożyczki są udzielane na okres do 5 lat z 6-miesięczną karencją, a ich oprocentowanie jest ustalane przez pośredników; w niektórych przypadkach wynosi zaledwie 2 proc. Poręczenie w ramach programu obowiązuje do 75 miesięcy. Do tej pory wsparcie trafiło do ponad 11,5 tys. firm.

Środki na realizację JEREMIE to w sumie 320 mln euro. To kwota ogromna, jednak jak wskazuje raport Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych, wiele restrykcji w istotny sposób ogranicza aktywność i rolę tej inicjatywy. W JEREMIE, podobnie jak w regionalnych programach operacyjnych, jest wykluczone lub znacznie ograniczone finansowanie działalności bieżącej (kredyty obrotowe), tak istotne zwłaszcza dla małego biznesu. Ponadto środki te mają charakter zwrotny i fundusze lokalne nie mają możliwości skapitalizowania się z dotacji pozyskanych w latach 2007-2013.

KSFP, które agreguje dane o ok. 50 funduszach poręczeniowych, obawia się niskiej efektywności wdrażania nowych instrumentów zwrotnych. Jaka rola przypadnie lokalnym funduszom wobec zmonopolizowania rynku poręczeń i gwarancji przez państwowy BGK?

Portfele w regionach

Z raportu KSFP wynika, że w latach 2009-2012 kapitały funduszy poręczeniowych zwiększyły się o 324 mln zł, tj. o 41,5 proc. do poziomu 1105 mln zł. Tak dynamiczny wzrost został sfinansowany ze środków samorządów, budżetu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI