Fundusze Europejskie: Bank czy skarpeta?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.03.foto.14.a.100xW badaniu PARP przedsiębiorcy sektora MŚP pytani o główne źródła finansowania inwestycji wskazują środki własne. Blisko 70 proc. deklaruje, że udział zobowiązań w ich aktywach wynosi... zero.

Tylko 12 proc. MŚP inwestuje, korzystając z kredytu bankowego. Do banków trafiają najbardziej innowacyjni przedsiębiorcy, ze strategią i wizją rozwoju swoich firm. Ten konserwatyzm sektora wynika z awersji do ryzyka związanego z pozyskiwaniem środków obcych. Są to w większości przedsiębiorstwa rodzinne, którym często kredyt kojarzy się z możliwością utraty majątku (bankructwo, przejęcie). Drugim czynnikiem jest koszt pozyskania finansowania. Nie chodzi tylko o prowizje i odsetki, ale także o cenę poręczenia kredytu. MŚP nie dysponują aktywami o wysokiej wartości, które mogłyby stanowić odpowiednie zabezpieczenie. Niepokojące jest to, że 50 proc. tych przedsiębiorców w ogóle nie myśli o zdobywaniu nowych nisz rynku i rozwoju, a aż 72 proc. nie korzysta z procedur zarządzania ryzykiem.

MŚP nie zachwyca… na razie

Przywiązanie do samofinansowania nie jest jednak ortodoksyjne, bowiem MŚP chętnie sięgają po fundusze europejskie. Środki te nie są kapitałem obcym, lecz bezzwrotną nieoprocentowaną dotacją. Problem w tym, że unijnych pieniędzy kierowanych bezpośrednio do małych przedsiębiorstw nie ma zbyt wiele. W latach 2004-2006 stanowiły one zaledwie 1,2 proc. wartości inwestycji. Obecnie aż 17,9 proc. MŚP deklaruje, że zwiększy wykorzystanie funduszy unijnych. Nawet jeśli nie jest to realne, pokazuje problem, że tyleż MŚP planuje inwestycje, na które nie posiada pełnego finansowania.

INŻYNIERIA FINANSÓW

Z inicjatywy Krajowego Punktu Kontaktowego Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2010 (CIP), działającego przy ZBP we współpracy z BGK, jest organizowany „Dzień instrumentów inżynierii finansowej UE w Polsce”.

MŚP, czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 249 pracowników, to 99,83 proc. firm w Polsce, czyli ponad 1,7 mln aktywnych podmiotów gospodarczych (w systemie REGON jest zarejestrowanych 3,8 mln firm). Zatrudniają ponad 6,5 mln osób (47 proc. ogółu pracowników), mają 60-proc. udział w przychodach sektora przedsiębiorstw, ale dysponują tylko nieco ponad 40 proc. wartości aktywów. Z badań PARP wynika, że od 2004 r. przeżyło mniej niż jedna trzecia MŚP. Co roku znika 250 tys. małych firm i mniej więcej tyle samo powstaje nowych.

MŚP działają z opóźnieniem w stosunku do firm dużych. Dlatego ich aktywność rośnie w momencie, gdy gospodarka jest już w okresie utrwalonego wzrostu. Badanie wykazało, że rynek MŚP coraz bardziej specjalizuje się, szyje produkty na miarę. Tendencje te będą się pogłębiać. Trzykrotnie zwiększyła się liczba firm nieobawiających się skutków agresywnej konkurencji. Potwierdzałoby to założenie o działaniu w niszy rynkowej i dostosowywaniu produktów i usług do wymagań klientów.

Jeremie – nasza nowa konkurencja?

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI