Fundusze Europejskie: Aby grupa stała się zespołem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.03.foto.14.a.100xNa pomoc dla grup producentów w PROW na lata 2007-2013 przewidziano 130 mln euro. Grupy są wspierane przez pierwszych pięć lat działalności. W pierwszym i drugim roku mogą otrzymać do 100 tys. euro.

Najbardziej popularne są zespoły producenckie w sadownictwie. Dzięki współpracy plantatorzy mogą wynegocjować lepsze warunki sprzedaży swoich owoców i warzyw np. z supermarketami. Dodatkową zachętę stanowią unijne dotacje oraz preferencyjne kredyty. Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest 700 rolniczych grup producenckich, z których co czwarta funkcjonuje w formie spółdzielni. Łącznie zrzeszają 15 450 rolników.

Dotacje w zasięgu ręki

Paradoksalnie, chociaż działanie zespołowe może być szansą przede wszystkim dla małych gospodarstw, w pierwszej kolejności organizują się więksi producenci. Jest to poniekąd zrozumiałe, ponieważ z reguły są oni lepiej wykształceni, a w związku z tym bardziej świadomi i otwarci na współpracę. Im też tak naprawdę zależy na poprawie pozycji konkurencyjnej na rynku.

Rolnicy, którzy chcą utworzyć grupę, muszą opracować plan działania, zasady wspólnej sprzedaży produktów oraz statut. Mogą funkcjonować w spółdzielni, spółce, zrzeszeniu lub stowarzyszeniu. Grupa po wyborze formy prawnej powinna zgłosić się w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz opracować ustawowo wymagany 3-letni plan działania. Dokumenty należy złożyć do właściwego miejscowo wojewody, który prowadzi rejestr grup producenckich. Po roku od uzyskania decyzji o wpisie, wojewoda może wystąpić do ARiMR o wsparcie finansowe działalności administracyjnej zespołu, w tym m.in. o preferencyjne kredyty.

Dotacje udzielane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mogą być przyznane w formie rocznych płatności przez pierwszych 5 lat od dnia wydania decyzji (wpisania do rejestru). Kwota dofinansowania udzielanego przez ARiMR w ramach programu „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” wynosi obecnie od 100 tys. zł do maks. 20 mln zł. Wsparcie wypłacane przez agencję dla grupy producenckiej może pokryć do 50 proc. poniesionych przez przedsiębiorstwo kosztów kwalifikowanych. Warunkiem otrzymania wsparcia jest udokumentowanie, że grupa uzyskała ponad połowę przychodów ze sprzedaży produktów, które deklarowała w momencie rejestracji. Producenci mogą otrzymać dotację tylko raz w okresie swojej działalności, niezależnie od tego, czy źródłem pomocy jest budżet krajowy, czy unijny.

Wybór liderów

Grupy producentów określane jako „spółdzielnie tworzone w celu wspólnej sprzedaży”, są „przedł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI