Fotowoltaika: pierwsze w UE porozumienie między rządem i firmami

Fotowoltaika: pierwsze w UE porozumienie między rządem i firmami
Fot. stock.adobe.com/anatoliy_gleb
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Klimatu i kilkanaście organizacji gospodarczych podpisało dzisiaj list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju branży fotowoltaicznej (PV) i zawarcia porozumienia sektorowego. To pierwsze w Unii Europejskiej porozumienie pomiędzy rządem a firmami dotyczące fotowoltaiki.
Sygnatariusze listu zobowiązują się do podjęcia wspólnych działań mających na celu rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce #OZE #fotowoltaika @MinKlimatu @LewiatanTweets

Porozumienie będzie zbliżone charakterem do tzw. inicjatywy „Solar Europe Now”, zrzeszającej 90 europejskich przedsiębiorstw dążących do podjęcia ponadnarodowej współpracy, której skutkiem ma być rozwój europejskich możliwości produkcyjnych komponentów niezbędnych dla fotowoltaiki.

Czytaj także: Mapa drogowa dla polskiej fotowoltaiki >>>

Sygnatariusze listu intencyjnego zobowiązali się do wspólnego opracowania harmonogramu prac nad porozumieniem, organizacji cyklicznych spotkań roboczych w celu uzgodnienia ostatecznych postanowień, współpracy w przygotowaniu raportu dotyczącego przemysłu fotowoltaicznego czy dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie rozwoju i wdrażania technologii produkcji m.in. ogniw i modułów fotowoltaicznych, przy poszanowaniu prawnie chronionej tajemnicy przedsiębiorstw.

Transformacja gospodarki w kierunku zeroemisyjnym

Rozwój technologii fotowoltaicznych ma kluczowe znaczenie dla transformacji gospodarki w kierunku zeroemisyjnym. W dokumencie strategicznym Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 wskazano na istotę rozwoju tego źródła wytwarzania energii. Jest on ważny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz dywersyfikacji źródeł energii.

Czytaj także: OZE: tylko 11 proc. MŚP planuje inwestycje w odnawialne źródła energii >>>

Polska jednym z największych placów budowy OZE w Europie

Polska stała się jednym z największych placów budowy OZE w Europie. Wykorzystanie krajowego potencjału sektora PV może przyczynić się nie tylko do budowy nowych, innowacyjnych gałęzi gospodarki, ale również do wzmocnienia konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.

Czytaj także: Co najmniej 32 proc. udziału OZE w produkcji energii w 2030 roku, aktualizacja projektu Polityki Energetycznej Polski >>>

List intencyjny podpisali przedstawiciele  Konfederacji Lewiatan, Instytutu Energetyki Odnawialnej, Przemysłowego Panelu PV, Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki,  Instytutu Jagiellońskiego,  Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej,  Krajowej Izby Klastrów Energii,  Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej,  Stowarzyszenia Energii Odnawialnej,  Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki oraz Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV.

Źródło: Konfederacja Lewiatan