Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017: Centra usług wspólnych – opcja wyboru czy konieczność?

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017: Centra usług wspólnych – opcja wyboru czy konieczność?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ten subiektywny przegląd modeli funkcjonowania spółdzielczego sektora bankowego w Unii Europejskiej oraz wynikające z przyjętych zasad organizacji modele współpracy w zakresie realizacji wspólnych dla grupy zadań, zaprezentowany został podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017

Sławomir Czopur

Polska staje się globalnym liderem w organizacji centrów usług wspólnych i usług dla biznesu. Z danych branżowego stowarzyszenia – Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, zrzeszającego 170 globalnych inwestorów wynika, że w połowie 2016 r. w Polsce działało już 936 centrów usług wspólnych, które zatrudniały łącznie 212 tys. osób. Pod względem liczby zatrudnionych w sektorze usług dla biznesu Polska zajmowała pierwsze miejsce w Europie i trzecie na świecie.

Warto więc dokonać analizy, nie tylko zasadności centralizacji określonych zadań w ramach globalnych korporacji, ale też grup sektorowych, jakimi są niewątpliwie spółdzielcze grupy bankowe działające w Europie. Centra usług wspólnych i usług dla biznesu kojarzą się jednoznacznie z rozwiązaniami informatycznymi i to skojarzenie jest jak najbardziej trafne. Współczesne wspomaganie prowadzenia i rozwoju biznesu, bez należytego wsparcia technologicznego nie mogłoby istnieć. Spójrzmy jednak na rozwój usług zrzeszeniowych z perspektywy rozwiązań organizacyjnych sektora spółdzielczego, wynikającego także z regulacji ostrożnościowych. Nauka, jaka płynie z wieloletnich doświadczeń europejskich spółdzielczych grup bankowych, może przyczynić się do podniesienia konkurencyjności i efektywności banków spółdzielczych, także w Polsce.

Stan bankowości spółdzielczej

Bankowość spółdzielcza w Unii Europejskiej, według danych Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych na koniec 2015 r. („EACB cooperative banks annual report 2016″) to 4056 banków, których łączna suma aktywów przekraczała 6,9 bln euro, a ich średni udział w rynku usług bankowych szacowało się na 21%. Banki spółdzielcze w Europie w 2015 r. prowadziły swoją działalność za pośrednictwem sieci liczącej 58 tys. placówek, w których 749 tys. pracowników obsługiwało 210 mln klientów. W europejskich bankach spółdzielczych systematycznie wzrastała liczba udziałowców, na koniec 2015 r. było ich ponad 79 mln.

Sławomir Czopur

Dr nauk ekonomicznych, od ponad 20 lat związany zawodowo z sektorem bankowości spółdzielczej. Długoletni pracownik Banku Spółdzielczego w Brodnicy i Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Od 2016 r. pełni funkcję prezesa zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Specjalista w dziedzinie bankowości, finansów i rachunkowości bankowej. Autor i współautor publikacji w zakresie kapitałów banków, adekwatności kapitałowej i zmian strukturalnych w spółdzielczym sektorze bankowym

W tym samym raporcie możemy zapoznać się z sumarycznymi danymi naszego sektora bankowości spółdzielczej. Na koniec 2015 r. w Polsce działało 561 banków spółdzielczych, a ich łączna suma aktywów przekroczyła 32,7 mld zł. Polskie banki spółdzielcze prowadziły 4700 placówek, w których zatrudnionych było ponad 32 tys. pracowników, brak jest jednak danych o ilości obsługiwanych klientów. Posługując się dostępnymi w publikacjach statystykami, na podstawie liczby prowadzonych rachunków płatniczych, liczby przyjętych depozytów i udzielonych kredytów można szacować, że z ogólnej liczby 46 mln klientów banków w Polsce, ok. 5 mln mogą stanowić klienci banków spółdzielczych (należy bowiem mieć na uwadze, że jeden klient może korzystać z usług więcej niż jednego banku). Pod względem ilości klientów oraz wartości złożonych przez nich depozytów udział rynkowy sektor bankowości spółdzielczej w naszym kraju wynosił kilkanaście procent.

W Polsce niestety systematycznie maleje liczba udziałowców banków spółdzielczych, na koniec 2015 r. spadła ona poniżej 1 mln. Problem ten, choć bardzo ważki nie jest jednak tematem dzisiejszych rozważań. Warto natomiast przeanalizować udział polskiego spółdzielczego sektora bankowego w rynku spółdzielczości bankowej w Europie. Ponad 13% europejskich banków ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI