Forum Strategii Bankowych 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Forum Strategii Bankowych 11 czerwca 2015, Stadion Narodowy w Warszawie Warunki do działania banków po roku 2015 według analizy PEST  Wśród prelegentów m.in.: Piotr Chrzanowski Wiceprezes Zarządu Banku BPS Tomasz Frączek Prezes Zarządu Mondial Assistance Adam Grzebieluch Wiceprezes BOŚ Bank S.A. Lidia Jabłonowska-Luba Wiceprezes Zarządu mBank S.A. dr hab. Krzysztof Kalicki Prezes Zarządu Deutsche Bank […]

Forum Strategii Bankowych

11 czerwca 2015, Stadion Narodowy w Warszawie

Warunki do działania banków po roku 2015 według analizy PEST

 Wśród prelegentów m.in.:
chrzanowski.piotr.01.75x75Piotr Chrzanowski
Wiceprezes Zarządu Banku BPS
fraczek.tomasz.01.75x75Tomasz Frączek
Prezes Zarządu Mondial Assistance
grzebieluch.adam.75xAdam Grzebieluch
Wiceprezes BOŚ Bank S.A.
jablonowska.luba.lidia.01.75x75Lidia Jabłonowska-Luba
Wiceprezes Zarządu mBank S.A.
kalicki.krzysztof.75xdr hab. Krzysztof Kalicki
Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.
pietraszkiewicz.krzysztof.01.75x75Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich
pomianek.zbigniew.75xZbigniew Pomianek
Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A.

„Forum Strategii Bankowych 2015” – tegoroczna edycja poświęcona została analizie PEST, czyli zewnętrznym zjawiskom regulacyjnym, demograficznym i politycznym wpływającym na makroekonomiczne otoczenie banków. Te tendencje, na które banki nie mają wpływu, wieloletnio determinują ich wybór strategii działania. Regulacje unijne w postaci CRD IV zmuszają do zwiększenia buforów płynnościowych i kapitałowych. Unijna dyrektywa płatnicza PSD II demonopolizuje kosztem banków usługi płatnicze na rzecz firm z branż pozafinansowych.

Starzenie się polskiego społeczeństwa stawia pod znakiem zapytania rezygnację z tradycyjnych oddziałów na rzecz bankowości mobilnej. Polskie banki z powodu niskich stóp procentowych, ograniczenia marż interchange fee, deflacji i ucieczki młodych ludzi na Zachód muszą podjąć trafne decyzje, które zagwarantują ich właścicielom, klientom i akcjonariuszom odpowiedni stopień zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Spotkanie członków zarządów banków, ZBP i naukowców z dziedziny socjologii i demografii było próbą podpowiedzi, jaką strategię powinien wybrać konkretny bank.

Aby mu to ułatwić, prezentujemy najnowsze tendencje w dziedzinie mobilności, omnichannel, łączenia oferty z danymi o kliencie pochodzącymi z mediów społecznościowych. Zmiany demograficzne mają bezpośrednie odniesienia do wyboru typów bankomatów, aplikacji na smartfony etc.

Ambicją organizatorów „Forum Strategii Bankowych 2015” było skonfrontowanie opinii praktyków bankowych z technologicznymi wizjonerami.

SESJA I – Społeczne determinanty strategii banków po roku 2015

  • Dotyczyła starzenia się polskiego społeczeństwa. Kwestia ta wymagała postawienia generalnych pytań: Na czym będą zarabiać banki za 15-20 lat? Kto wtedy będzie ich klientem? Za 15-20 lat pojawi się nowa kategoria klientów, którzy z racji wejścia w wiek emerytalny będą dysponowali mniejszymi zasobami gotówki, co wpłynie na poziom deponowanych na kontach bankowych pieniędzy, a także na chęć brania kredytów.

SESJA II – Polityczne i regulacyjne determinanty strategii banków po roku 2015

  • Czy nowe regulacje unijne nie osłabiają zasad konkurencyjności i zyskowności polskiego sektora bankowego? Czy nowe prawa dotyczące konsumentów staną się pomocą dla klientów w kontakcie z bankami, czy też zakłócają równowagę w relacji klienta z bankiem?

SESJA III – Technologiczne determinanty strategii banków po roku 2015

  • Jaki model inwestowania i rozwiązań IT należy przyjąć już teraz, aby zapewnić sobie kontakt z klientem za 15-20 lat? Czy inwestycje w biometrię ułatwiającą osobom starszym dostęp do usług bankowych są kluczem do sukcesu? Przeciwstawienie dotychczasowej dominującej strategii ograniczania kosztów modelowi innowacji niezależnych od rynku czynników demograficznych. Czy warto inwestować w technologie potrzebne starzejącemu się społeczeństwu (np. sterowanie głosem, panele dotykowe w nowych urządzeniach, jako nowinki techniczne będące ułatwieniem dla osób słabowidzących i pomagające przełamać lęk przed nowoczesnymi technologiami).

hb2015.ramka.twitter.250x

 fsb2015.logotypy.600x

 Forum organizowane w ramach projektu:

hb.logo.300x100

www.aleBank.pl/HoryzontyBankowosci