Forum Startegii Bankowych 2014 – relacja

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

fsb.logo.01.400x13612 czerwca 2014 r. w warszawskim hotelu Double Tree odbyło się jedno z najważniejszych spotkań środowiska bankowego i finansowego. "HORYZONTY BANKOWOŚCI 2014" - pod takim tytułem już od kilku lat znany jest projekt realizowany przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich. W odbywających się w ramach wydarzenia konferencjach, debatach i panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele sektora finansowego, administracji publicznej - w tym organów nadzorczych oraz niezależni eksperci. Jednym ze stałych już elementów Horyzontów Bankowości jest Forum Strategii Bankowych - konferencja, podczas której przedstawiciele sektora bankowego oraz specjaliści z różnych dziedzin rozpatrują najbardziej kluczowe kwestie tak dla samej bankowości, jak również całej gospodarki.

Forum Strategii Bankowych 2014:

Zobacz także:

Jakie będą banki po roku 2020? – pod takim hasłem przebiegało tegoroczne Forum Strategii Bankowych. W tematykę dynamicznych zmian na rynku bankowym, wywołanych z jednej strony rewolucją technologiczną, z drugiej natłokiem zmian w prawie, wprowadził dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich. Kolejnym punktem forum były trzy debaty, moderowane przez Stanisława Brzeg‐Wieluńskiego – redaktora naczelnego „Miesięcznika Finansowego BANK”.

W pierwszej dyskusji, zatytułowanej „Jakie czynniki rozwoju gospodarczego zadecydują o przyszłości polskiego sektora bankowego” udział wzięli: dr Mariusz Zygierewicz – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP, dr Andrzej Topiński – główny ekonomista Biura Informacji Kredytowej S.A., Adam Grzebieluch – wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., Dariusz Kacprzyk – prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego i dr Zbigniew R. Wierzbicki z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Uczestnicy debaty koncentrowali się między innymi na tym, jakie czynniki rozwoju gospodarczego zadecydują o przyszłości polskiego sektora bankowego. Dr Mariusz Zygierewicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego Związku Banków Polskich, w słowie wstępnym stwierdził:

Wiele mówi się o regulacjach wpływających na sektor bankowy, ale tak naprawdę kształt tego sektora w Polsce bardziej zależy od rozwoju gospodarczego kraju. Jeśli patrzymy na politykę rządu w kontekście tego, co będzie się działo do 2020 r., to powinniśmy skupić się na polityce fiskalnej, gospodarczej i edukacyjnej, a dopiero na końcu na polityce regulacyjnej.Od kilku lat polityka fiskalna jest prowadzona w sposób nieprzemyślany. Zauważmy, że deficyt budżetowy przekracza 3 proc. PKB przy stosunkowo dużym wzroście gospodarczym, wynoszącym ok. 3,5 proc. Problemy pojawią się, kiedy wzrost gospodarczy wyhamuje. Być może wzorem krajów UE powinniśmy powołać jakąś radę fiskalną. Jakby tego było mało, struktura długu publicznego jest w dłuższej perspektywie niekorzystna. Przeważa dług zagraniczny, zaś ilość osób prywatnych kupujących obligacje skarbowe od 4 lat systematycznie spada. W polityce gospodarczej brakuje jasnego określenia preferowanych przez państwo kierunków rozwoju. Bardziej aktywne powinny być też Polskie Inwestycje Rozwojowe. Z punktu widzenia banków dobrze byłoby, aby po wyborach parlamentarnych pojawiała się jasna deklaracja w sprawie wejścia Polski do strefy euro. W polityce edukacyjnej ważne byłoby zmniejszenie niedopasowania zawodowego absolwentów i poprawa wskaźnika kształcenia ustawicznego. Spójrzmy na regulacje. Znamienne jest, że dopiero dziś UE zaczyna się zastanawiać nad skutkami wszystkich wprowadzonych praw. I pewnie dlatego na wiele pytań wciąż nie ma odpowiedzi.

Po kwestiach makroekonomicznych przyszedł czas na relacje bank – konsument. W drugim panelu, zatytułowanym „Nowego typu relacje z klientem banków. Jak tworzyć nowe programy lojalnościowe?” paneliści rozważali rozmaite aspekty polityki konsumenckiej banków. Temat idealnie wpasował się w aktualne tendencje regulacyjne – zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym. Implementacja dyrektywy w sprawie praw konsumentów, przygotowywana przez KNF Rekomendacja U czy zmiany w przepisach dotyczących innych segmentów rynku finansowego – jak firmy pożyczkowe czy instytucje płatnicze – wszystkie te kwestie wpływają wprost na ryzyko sektora bankowego. Nie mniejsze znaczenie mają zmiany postaw samych konsumentów – takie zjawiska jak smartfonizacja czy powszechne korzystanie z portali społecznościowych mogą stanowić nowy kanał dystrybucji, ale równolegle zmuszają dostawców usług do stałego nadążania za ciągle zmieniającymi się trendami.

O tym jak „żyć w ciekawych czasach” i radzić sobie z pozyskiwaniem nowych klientów i utrzymaniem dotychczasowych w obliczu wielkich zmian dyskutowali: prof. Elżbieta Mączyńska – Prezes PTE, dr Lech Kurkliński – Dyrektor Alterum Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego przy WIB, Andrzej Lech – Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Daniel Matusiak – Dyrektor ds. Sektora Bankowego w IBM Polska, Włodzimierz Kiciński – Prezes i dr Michał Szymański – Wiceprezes Zarządu KIR S.A. Debatę poprzedziły dwie prelekcje tematyczne:  prezes Elektronicznej Giełdy Kapitału Tomasz Schmidt na przykładzie własnej spółki zaprezentował nowoczesne sposoby komunikacji z klientami, zaś Piotr Ruszowski – Dyrektor Pionu Sprzedaży i Marketingu w Mondial Assistance opowiadał o zasadach budowania relacji z klientem na tym, stosunkowo świezym rynku.

Ostatni panel poświęcono w całości nowoczesnym technologiom informatycznym – i ich wpływowi  na obsługę procesów bankowych. Czy giganty sektora IT mogą stać się konkurencją dla tradycyjnego sektora finansowego, czy też oba segmenty rynku skazane są na obopólnie korzystną współpracę? Które z kanałów bankowości elektronicznej czeka świetlana przyszłość, a które przejdą do historii jako rynkowa efemeryda? Jak chronić się przed utratą gromadzonych przez lata zbiorów informacji? Czy płatności mobilne wygrają z dwoma silnymi rywalami – gotówką i kartami płatniczymi? To tylko niektóre z zagadnień poruszanych w ostatniej sesji forum. Przykłady wdrażania nowych osiągnięć IT zaprezentowali: Radosław Kozieja z Codec Systems oraz Aleksander Raczyński z Websense.

W debacie udział wzięli: Feliks Szyszkowiak-Wiceprezes BZ WBK S.A, Bartłomiej Nocoń – Dyrektor Pekao S.A, Piotr Alicki – Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego S.A, Zbigniew Pomianek – Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A oraz Oliwia Berdak z Forrester Research.

140612.fot.cpbii.zbp.marzena.stoklosa.01.1024x683140612.fot.cpbii.zbp.marzena.stoklosa.02.1024x683140612.fot.cpbii.zbp.marzena.stoklosa.03.1024x683140612.fot.cpbii.zbp.marzena.stoklosa.06.1024x683

(km, ala)
Zdjęcia: CPBiI/ZBP/M. Stokłosa