Forum Ekonomiczne w Krynicy: w ciągu 5 lat można spodziewać się kryzysu w Europie? Bankowcy o gospodarce i Unii Europejskiej

Forum Ekonomiczne w Krynicy: w ciągu 5 lat można spodziewać się kryzysu w Europie? Bankowcy o gospodarce i Unii Europejskiej
Źródło: Związek Banków Polskich
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prognozowany średni wzrost PKB Polski w najbliższych 5 latach wynosi 3,1%, jednak 77% bankowców uważa, że wystąpienie kryzysu gospodarczego w Europie w tym okresie jest co najmniej prawdopodobne, co istotnie może wpłynąć na krajową gospodarkę. Rentowność sektora bankowego, kluczowego dla kondycji gospodarki sektora, wyraźnie spada, obniżając odporność gospodarki na kryzys - wynika z V edycji raportu Związku Banków Polskich pt. "Polska i Europa - wyzwania i ograniczenia 2018".

Rentowność sektora bankowego, kluczowego dla kondycji gospodarki sektora, wyraźnie spada, obniżając odporność gospodarki na kryzys #banki #ZBP #ForumEkonomiczne #Krynica2018 #FE2018 @Economic_Forum_

Dane statystyczne i prognozy ukazują pozytywny obraz polskiej gospodarki, od kilku lat osiągamy wysoki wzrost produktu krajowego brutto (PKB) względem innych europejskich krajów. Z danych Międzynarodowego Fundusz Walutowego (IMF) wynika, iż średnie roczne tempo wzrostu polskiej gospodarki w okresie ostatnich 5 lat osiągnęło poziom 2,9%. Analizy IMF wskazują, iż w ciągu najbliższych 5-ciu lat (2018-2023) średni wzrost polskiego PKB wyniesie aż 3,1%. Jednakże analitycy studzą optymizm. Ostrzegają, iż tegoroczny, rekordowy przyrost polskiego PKB nie zwiastuje długofalowego trendu i może niebawem ulec korekcie w wyniku możliwej zmiany cyklu koniunkturalnego. Potwierdzają to m.in. dane Związku Banków Polskich, według których na możliwość wystąpienia kryzysu gospodarczego w Europie w perspektywie najbliższych 5 lat wskazuje, aż 77% pytanych o to bankowców.

Polska i Europa - infografika

Źródło: ZBP

Rosnący udział kredytów nieregularnych

Na ogólnie pozytywnym obrazie polskiej gospodarki, w tym sektora bankowego widać pierwsze rysy. Polskie banki udzieliły kredytów na łączną kwotę 301,7 mld zł, według Europejskiej Federacji Bankowej, co oznacza, że wartość ta wzrosła o ponad 26 mld euro w porównaniu do ubiegłego roku. Dla porównania kredytów o największej wartości w Europie udzielili Francuzi (4 929 mld euro), a niewiele mniej od nich Niemcy (4 908,8 mld euro). Jednak w odniesieniu do lat ubiegłych, niepokojący wydaje się rosnący udział kredytów nieregularnych w portfelach polskich banków – obecnie wynoszą one 6%. Jeszcze 3 lata temu wartość ta była o 2 p.p niższa. Najniższy poziom kredytów nieregularnych w swoim portfelu zanotowała Szwecja (0,9%) oraz Luksemburg (1,2%). W Europie w tym aspekcie obserwowana jest tendencja spadkowa – obecnie średnia europejska wynosi około 4,5% w stosunku do prawie 8% w roku 2012.

Czytaj także: Startuje XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy >>>

Polska i Europa - infografika

Malejący ROE przy rosnących ograniczeniach sektora bankowego

Niepokojący jest również spadek rentowności banków, tegoroczna wartość wskaźnika ROE (rentowności kapitału własnego) jest znacznie niższa niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. ROE polskiego sektora bankowego wynosi obecnie 6,9% co oznacza wynik gorszy od ubiegłorocznego o prawie 1 p.p. utwierdzając tym samym trend spadkowy (w 2016 roku poziom ROE wynosił około 11%). Warto dodać, że w tym samym okresie sześć europejskich krajów osiągnęło w obecnym zestawieniu dwucyfrowe ROE, z czego najwyższe udało się osiągnąć krajom z naszego regionu w tym Węgrom (14,5%) oraz Czechom (13%).

Dynamiczne zmiany zachodzące w europejskim systemie prawno-finansowym na przestrzeni ostatnich kilku lat wymuszają wiele zmian. Muszą one uwzględniać, zarówno rosnące oczekiwania rynku, jak i samych klientów – m.in. w ciągła optymalizacja oferty produktowej, czy wdrażanie najnowszych technologii w obszarze usług płatniczych. Na niekorzyść dla całego sektora wpływają wysokie obciążenia finansowe (w tym m.in. podatek bankowy, opłata ostrożnościowa, czy koszty związane z wprowadzeniem split payment) oraz coraz większy stopień regulacji (dyrektywa RODO, PSDII oraz regulacje w zakresie MREL). Należy pamiętać, iż możliwa zmiana cyklu koniunkturalnego nie będzie korzystna w szczególności dla polskiego sektora finansowego z uwagi na utrzymujące się spadki w poziomie atrakcyjności sektora bankowego dla zagranicznych inwestorów.

Polska i Europa - infografika

Cały raport dostępny jest na portalu www.zbp.pl >>>

Źródło: Związek Banków Polskich