Forum Ekonomiczne 2020 w Karpaczu: impuls do rozwoju klastrów energii

Forum Ekonomiczne 2020 w Karpaczu: impuls do rozwoju klastrów energii
Dyskusja "Energetyka rozproszona" w Karpaczu Fot. Krajowa Izba Klastrów Energii
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tegoroczne Forum Ekonomiczne jest wyjątkowe nie tylko ze względu na nową lokalizacją, czy też okoliczności związane z pandemią COVID-19, ale chyba przede wszystkim dlatego że wszyscy uczestnicy odczuwają dużą szansę na rozwój podczas względnej, powyborczej stabilizacji politycznej. Kiedy, jeżeli nie w okresie najbliższych trzech lat, będziemy mieli w Polsce lepszą sposobność do wdrożenia konkretnych rozwiązań wpływających pozytywnie na gospodarkę. Jednym z głównych obszarów, który zgodnym zdaniem ekspertów nie może oprzeć się nadchodzącym zmianom jest energetyka.
Wydaje się, że #KlastryEnergii, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, będą istotnym elementem dla transformacji wielu polskich regionów @Economic_Forum_ #ForumEkonomiczne #Karpacz #OZE #energetyka

Potwierdzeniem tego są wypowiedzi uczestników panelu, który wzbudził największe zainteresowanie wśród gości pierwszego dnia Forum. Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii; Albert Gryszczuk, Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii; Marcin Roszkowski, Prezes Zarządu Instytutu Jagiellońskiego oraz Robert Perkowski, Wiceprezes ds. Operacyjnych PGNiG, dyskutowali o szansach rozwoju energetyki rozproszonej oraz wyzwaniach dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie OZE. Rozmowę prowadził redaktor Jakub Wiech.

Czytaj także: Polityka energetyczna Polski do 2040, znaczący spadek udziału węgla w produkcji energii elektrycznej >>>

Z zadowoleniem przyjęto deklaracje ministra Ireneusza Zyski oraz prezesa Alberta Gryszczuka, którzy zgodnie podkreślili, że urynkowienie klastrów energii i oparcie na nich energetyki rozproszonej, to kierunek, w którym muszą pójść prace legislacyjne. Zdaniem Jana Krzysztofa Ardanowskiego również wieś polska ma ogromny potencjał energetyczny dla źródeł średniej wielkości, wytwarzających energię z OZE.Jak celnie stwierdził minister rolnictwa – „wieś to wielka zielona elektrownia”. Jego zdaniem, przetwarzając biomasę w biogazowniach, wieś i rolnictwo mogą wpisać się w plan budowy w Polsce energetyki rozproszonej na szeroką skalę. Obecnie – przypomniał Ardanowski – w kraju działa niewiele ponad sto biogazowni, przetwarzających m.in. odpady z produkcji rolnej.

Klastry energii będą istotnym elementem dla transformacji polskich regionów

Wydaje się, że klastry energii, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, będą istotnym elementem dla transformacji wielu polskich regionów. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku powstaną przepisy, dzięki którym energia odnawialna wytworzona w ramach klastrów energii będzie tańsza od konwencjonalnej. Założenie jest takie, że klastry mają odpowiadać za zarządzanie lokalną siecią i w ten sposób odciążą operatorów sieci dystrybucyjnej i przesyłowej. Według rządowego pełnomocnika ds. OZE powinny one wziąć na siebie rozbudowę infrastruktury niskiego napięcia z zastosowaniem technologii smart grid, a także mogą rozwijać modele biznesowe uwzględniające rozliczanie taryf z zastosowaniem blockchainu.

Ponadto, planowane przez rząd, utrzymanie dłuższej perspektywy, jeśli chodzi o aukcje (aż do 2026 roku) może pomóc w rozwijaniu nowych inwestycji. Bazując na gwarancjach rozliczeń w systemie aukcyjnym, największą farmę fotowoltaiczną w Polsce, rozwija obecnie Zgorzelecki Klaster Energii. (ZKlaster).

Czytaj także: Co najmniej 32 proc. udziału OZE w produkcji energii w 2030 roku, aktualizacja projektu Polityki Energetycznej Polski >>>

Rozwój OZE

Światowa dynamika wzrostu generacji OZE wskazuje, że jest to najszybciej rozwijające się w ciągu ostatniej dekady źródło pozyskiwania energii. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej istnieje duży potencjał do rozwoju energetyki odnawialnej. Niestety nie jest on objęty systemową transformacją energetyczną. Kraje regionu prowadzą raczej bierną politykę w zakresie tzw. energetyki obywatelskiej, niechętnie oddając energię odnawialną w ręce lokalnych społeczności, które powinny być właścicielami infrastruktury oraz zarządzać nią.

– Na Dolnym Śląsku możemy pochwalić się budową największej farmy fotowoltaicznej w Polsce. Mamy nadzieję, że nasze projekty będą przykładem dla innych regionów, nie tylko w Polsce, ale i w Europie – mówił w Karpaczu Albert Gryszczuk.

Podkreślić należy, że inwestycje, takie jak te z ZKlastra, przyczyniają się do budowania lokalnych rynków energii. Zdaniem Alberta Gryszczuka, powinno to  skutkować zwiększeniem bezpieczeństwa dostaw energii i obniżania jej kosztów, poprawą stanu środowiska oraz ożywiania lokalnej gospodarki.

Lokalne inicjatywy energetyczne, takie jak klastry energii, spółdzielnie energetyczne czy prosumenci zbiorowi, nie rozwijają się jeszcze, poza chlubnymi wyjątkami, w pożądanym tempie. Uczestnicy dyskusji w Karpaczu odnieśli się do kluczowych problemów natury technicznej, ekonomicznej, społecznej i prawnej. Liczymy, że przedstawione propozycje ich pokonania, szybko nabiorą kształtu obowiązujących przepisów.

Źródło: Krajowa Izba Klastrów Energii