Forum Bezpieczeństwa Banków 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

fbb.logo.150x1509 maja 2012 w Hotelu "GROMADA" w Warszawie obradowało I Forum Bezpieczeństwa Banków. Organizacja tego wyjątkowego spotkania było odpowiedzią Związku Banków Polskich i wydawcy Miesięcznika Finansowego BANK na zapotrzebowanie środowisk profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem sektora bankowego.

Forum w swoich założeniach ma być doroczną imprezą wspierającą prace powołanego w 2011 Kolegium Bezpieczeństwa ZBP, które jest organem doradczym w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz wymiany informacji o zagrożeniach i przestępstwach. W trakcie obrad i dyskusji specjalistów poruszano tematykę najnowszych zagrożeń dla obrotu gotówkowego i elektronicznego. Prezentowano także najnowocześniejsze rozwiązania organizacyjne i techniczne pozwalające na eliminowanie tych zagrożeń.

120509.fbb.foto.01.450x

120509.fbb.foto.02.450x

Niezwykle ważne, ale też najbardziej przykuwające uwagę menedżerów – odpowiedzialnych za bezpieczeństwo banków – okazały się debaty ekspertów. Stało się tak dzięki koncentracji na najbardziej istotnej tematyce oraz uczestnictwu wielu ekspertów z różnych firm i instytucji, profesjonalnie zajmujących się bezpieczeństwem. Nie bez znaczenia było powierzenie ich przygotowania i prowadzenia doświadczonemu menedżerowi, który zadając pytania i moderując dyskusję nie unikał trudnych dla środowiska tematów. Prowokacyjnie sformułowane pytania, bezpośredni sposób ich adresowania do poszczególnych uczestników debaty oraz odwaga moderatora w podążaniu za nowymi wątkami sprawiły, że mogliśmy krytyczne spojrzeć na już utrwalone poglądy i poznać opinie ekspertów na temat wielu ważnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem banków. Po raz pierwszy na tak dużym Forum poruszono zagadnienia związane z rolą i znaczeniem kadr, zaufaniem, rolą autorytetu zarządów firm oraz korporacyjnych systemów wartości, metodykami stosowanymi przy doborze i selekcji kandydatów do pracy. Niestety ramy czasowe Forum nie pozwoliły na kontynuowanie wszystkich wątków dyskusji.

120509.fbb.foto.03.350x

120509.fbb.foto.04.450x

Bardzo ważne z punktu widzenia merytorycznych wartości Forum były wykłady wprowadzające w tematykę bezpieczeństwa, sprawozdania z realizowanych prac legislacyjnych oraz prezentacje firm technologicznych. Ich dobór sprawił, że każdy z ponad 160 uczestników Forum mógł znaleźć coś interesującego i ważnego dla siebie i reprezentowanej organizacji.

banka.jerzy.05.a.100x„Wiedza fachowa oraz świadomość istniejących i możliwych zagrożeń jest najważniejszym orężem w toczącej się walce o bezpieczeństwo banków. Bezpieczeństwo to nie jest czymś stałym i danym nam raz na zawsze wraz z nowymi technologiami. Musimy ciągle o nie walczyć. Dlatego tak ważna jest ścisła współpraca wszystkich środowisk profesjonalistów zainteresowanych budowaniem tego bezpieczeństwa.” powiedział Jerzy Bańka, Wiceprezes Zarządu ZBP w wystąpieniu kończącym Forum

 

120509.fbb.foto.05.450x

120509.fbb.foto.06.450x