Forum Bankowe 2014 – Prezentacje

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

fb.2014.01.400x133Przedstawiamy Państwu część prezentacji z Forum Bankowego 2014, które odbyło się w dniu 12 marca 2014 w Warszawie.

 

Forum Bankowe 2014:

Otwarcie obrad

SESJA I

Rola banków w społecznej gospodarce rynkowej – pożądane zmiany instytucjonalne i regulacyjne pozwalające na coraz lepsze pełnienie przez banki swojej funkcji w gospodarce.

 

SESJA II

Efektywny model ochrony konsumenta usług bankowych

 

SESJA III

Działanie banków w erze cyfrowej – konsekwencje organizacyjne, ekonomiczne, reputacyjne dla banków wynikające z rozwoju innowacji technologicznych w obszarze bankowości detalicznej

 

Wystąpienia gości specjalnych