Forum Bankowe 2013 – Relacja

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

forum.bankowe.2013.logo.02.250x12513 marca 2013 r. w hotelu Sheraton w Warszawie obradowało Forum Bankowe 2013. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania bankowców jest "Finansowanie polskiej gospodarki w okresie spowolnienia gospodarczego i licznych nowych inicjatyw regulacyjnych".

Wszystkie informacje o Forum Bankowym 2013 (m.in. program i prezentacje) znajdą Państwo na stronie internetowej: www.aleBank.pl/ForumBankowe

Forum jest doroczną konferencją środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze dla banków aktualne problemy i wyzwania stojące przed sektorem gospodarki w najbliższych latach. W obradach Forum od wielu lat wspólnie uczestniczą przedstawiciele władz państwowych, kierownictw banków oraz reprezentanci środowisk naukowych.

130314.relacja.01.550x130314.relacja.02.550x

Obrady Forum Bankowego otworzył Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Następnie głos zabrał wiceminister finansów, Pan Janusz Cichoń.

130314.relacja.03.550x

Przedstawiając raport o stanie finansów w Polsce oraz przedstawiając perspektywy na najbliższe lata, Janusz Cichoń powiedział, że od 2014 roku powróci 22 proc. stawka VAT. Dodał, że nie planuje w najbliższym czasie nowelizacji budżetu. – „Nie pracujemy nad nowelizacją budżetu na 2013 rok. Mówiłem, że jeżeli będzie taka potrzeba to jej dokonamy, na razie jednak nie zakładamy i nie pracujemy nad tym.”

130314.relacja.04.550x

Następnym gościem Forum, który zabrał głos był Pan Paweł Tamborski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, który przedstawił założenia i nakreślił plan działania spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe, która ma odpowiadać, wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, za zapowiedziany program Inwestycje Polskie. „Chcemy, aby ten program oznaczał zmianę, że będzie wpływał n na wzrost miejsc pracy w kraju oraz przyczyni się do wzrostu PKB. Natomiast w przypadku BGK jest to pewnego rodzaju powrót do tradycji przedwojennej, kiedy to ten bank odpowiadał za rozwój” – powiedział Paweł Tamborski.

130314.relacja.06.550x130314.relacja.07.550x

W sesji popołudniowej odbył się panel dyskusyjny na temat Wyzwania dla banków płynące z nowych regulacji ostrożnościowych. Wystąpienie wprowadzające do debaty wygłosił prof. dr hab. Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego.

130314.relacja.08.550x

Prezes NBP skupił się w swoim wystąpieniu na dwóch kwestiach: uwarunkowaniach i konsekwencjach wejścia do Unii bankowej oraz nowych inicjatywach regulacyjnych dotyczących sektora bankowego.

130314.relacja.09.550x

„Gdybyśmy chcieli bardzo przyśpieszyć wejście Polski do strefy Euro to szybkie wejście do unii bankowej byłoby naturalną konsekwencją. Ale skoro w pierwszej kwestii skupiamy się bardziej na dobrych przygotowaniach do wejścia niż na konkretnych datach, to prawdopodobnie jeśli chodzi o unię bankową to należy się również liczyć z naszą powściągliwością” – powiedział prof. Marek Belka.

130314.relacja.10.550x

Na zakończenie obrad tegorocznego Forum Bankowego gościem zgromadzonych uczestników był dr Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki.

130314.relacja.11.550x

W swoim wystąpieniu wicepremier mówił między innymi o wyzwaniach stojących przed bankowością w dobie kryzysu oraz o roli banków w finansowaniu gospodarki. Kiedy popatrzymy jak blisko świata jest polski system bankowy to nie miejmy żadnych kompleksów. Jesteśmy czołówką światową. Przestaliśmy być bankowością goniącą. Wiele innych zostało w tyle. – powiedział na zakończenie swojego wystąpienia Minister gospodarki.