Fitch podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok

Fitch podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 4,4% w 2017 roku, a następnie spowolni do 3,6% w 2018 i do 3,2% w 2019 roku, podał Fitch Ratings. Oznacza to podwyższenie prognoz wobec oczekiwań z października br. o 0,4 pkt proc. na 2017 r i na 2018 r oraz podtrzymanie prognoz na 2019 r.

„Fitch oczekuje, że PKB Polski wzrośnie o 4,4% w 2017 r. (wobec 4,9% r/r w III kw. 2017). Przyspieszenie wobec 2,9% w 2016 r. odzwierciedla przede wszystkim lepsze wykorzystania środków unijnych oraz jego wpływ na inwestycje publiczne. Spadek bezrobocia (do 4,6% we wrześniu z 5,9% rok wcześniej) oraz wzrost wydatków socjalnych (program Rodzina 500+ doda 1,2% PKB do dochodów gospodarstw domowych w 2017 r. wobec 0.8% w 2016 r.) także stanowią wsparcie dla konsumpcji” – czytamy w raporcie „Global Economic Outlook”.

Fitch zwraca uwagę, że wartość polskiego eksport odpowiada 52% wysokości PKB, dlatego istotny będzie także wkład odbicia gospodarczego w strefie euro.

Fitch spodziewa się spowolnienia wzrostu PKB, ale do wciąż wysokiego poziomu: 3,6% w 2018 r. i 3,2% w 2019 r. Spowolnienie w 2018 r. odzwierciedla efekt bazy w odniesieniu do silniejszych inwestycji i konsumpcji w 2017 r. oraz bardziej restrykcyjnej polityki w zakresie finansowania ze względu na rozpoczęcie zacieśniania w polityce pieniężnej, którego agencja oczekuje w 2018 r., podano w dokumencie.

„Pomimo silniejszej dynamiki na rynku pracy (płace wzrosły o 7,4% r/r w październiku) oraz przyspieszenia popytu krajowego, inflacja pozostaje jak dotąd ograniczona – na poziomie 1,6% r/r w przypadku wskaźnika HICP i 0,6% r/r w przypadku inflacji bazowej w październiku” – czytamy dalej.

Jednakże Fitch spodziewa się, że bardzo dobry wyniki makroekonomiczne przełożą się w kolejnych kwartałach na wzrost cen. Według agencji, inflacja CPI wyniesie 2% na koniec 2017 r. (wobec 1% na koniec 2016 r.) i przyspieszy dalej do 2,3% na konie 2018 r. oraz do 2,5% rok później.

„W odpowiedzi na rosnącą inflację bank centralny zacznie podnosić główną stopę procentową począwszy od 2018 r. do 3% na koniec 2019 r. (z 1,5% obecnie)” – napisano także w raporcie. Według agencji, podstawowa stopa referencyjna na koniec 2018 r. wyniesie 2,5%.

ISBnews