Firmy doradcze, medialne i budowlane najbardziej boją się polityki rządu

Firmy doradcze, medialne i budowlane najbardziej boją się polityki rządu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zaniepokojenie działaniami rządu wyraża 100 proc. firm z sektora działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ponad 90 proc. z branży informacja i komunikacja oraz 86 proc. firm budowlanych - wynika z badania nastrojów przedsiębiorców zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan

Przedsiębiorstwa we wszystkich sektorach polskiej gospodarki odczuwają niepewność związaną z działaniami rządu. Wyraźnie o tym mówi 76 proc. firm. Największe obawy działania rządu budzą jednak wśród firm działających w sektorze działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (100 proc.). Trudno się dziwić, bo to w dużej mierze działalność doradcza – prawna, rachunkowo-księgowa, podatkowa, badania rynku. Kto lepiej niż ludzie tam pracujący rozumie możliwe konsekwencje regulacyjnych i pozaregulacyjnych działań rządu dla całego biznesu.

Bardzo silnie zaniepokojone są działaniami rządu także firmy z sektora informacja i komunikacja. To działalność związana m.in. z przetwarzaniem danych, tworzeniem i nadawaniem programów radiowych i telewizyjnych, produkcją filmów, wydawaniem książek, telekomunikacja. Tu niepewność wynika zapewne nie tylko z wprowadzonych już regulacji, ale z planowanych regulacji (chociażby wprowadzenia obowiązku dla dostawców usług telewizji płatnej zbierania od klientów oświadczeń o zarejestrowaniu telewizora oraz przekazania tego oświadczenia Poczcie Polskiej, co umożliwia przedsiębiorstwu państwowemu korzystanie z baz danych innych prywatnych firm). Przede wszystkim jednak obawy budzi ciągłe kontestowanie przez decydentów niezależności informacyjnej podmiotów działających w tym sektorze (nie tylko mediów „tradycyjnych”, ale także tych zbudowanych na bazie nowych technologii).

Te dwa sektory gospodarki to ok. 10 proc. polskiego PKB. Ich obawy wynikające z działań rządu i administracji publicznej, regulacji – tych już wprowadzonych i tych planowanych, mają i będą miały wpływ nie tylko na ich działalność, ale także na aktywność firm z innych sektorów gospodarki. Tym bardziej, że te inne sektory także obawiają się tego, co jeszcze biznes może czekać.

Chociażby firmy budowlane – 86 proc. przedsiębiorców działających w tym sektorze gospodarki odczuwa niepewność związaną z działaniami rządu, a tylko 9 proc. takiej niepewności nie widzi. A budownictwo to w 2015 r. prawie 8 proc. polskiego PKB. A przede wszystkim fundament dużej części inwestycji w gospodarce. W 2016 r. wkład budownictwa w tworzenie wartości dodaje brutto spadł z prawe 8 proc. w latach poprzednich do 6,8 proc.  Trudno się zatem dziwić, że budowlańcy oceniając rząd i administrację publiczną dają im żółtą kartkę za niepewność, którą ich działania tworzą.

Także w handlu hurtowym i detalicznym, który tworzy ok. 18 proc. naszego PKB i w którym pracuje ponad 22 proc. wszystkich zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw poczucie niepewności jest ponadprzeciętne, bowiem 79 proc. przedsiębiorców tam działających tej niepewności się obawia. I także 79 proc. jest przekonana, że w podatkach zbyt wiele zależy od uznaniowych decyzji urzędników.

Tak silnego odczuwania niepewności związanej z działaniami rządu i administracji publicznej nigdy jeszcze nie było. I nie obejmowała ona na raz wszystkich sektorów gospodarki. Trudno w takich warunkach prowadzić normalnie działalność gospodarczą, a przede wszystkim trudno podejmować decyzje inwestycyjne.

Badanie zrealizowała firma SMARTSCOPE w lutym br., na reprezentatywnej grupie 300 małych, średnich i dużych przedsiębiorców, zatrudniających przynajmniej 10 pracowników, metodą CATI.

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan