Finansista Miesiąca: Zbigniew Jagiełło – Świat banków jest mi bliski

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

jagiello.zbigniew.02.100xZbigniew Jagiełło, obecnie "podwójny" szef Pioneer Pekao TFI oraz Pioneer Pekao Investment Managment SA z branżą funduszy inwestycyjnych związany jest od stycznia 1995 roku. Nosi w sobie pewnego rodzaju wrażliwość obserwatora - na świat i ludzi - co pomaga mu być skutecznym menadżerem.

Karierę rozpoczynał w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych (rzeczywiście pierwszym na rynku!), w którym kierował biurem regionalnym we Wrocławiu. Później od listopada 1996 roku pracował w PKO/Credit Suisse TFI, początkowo jako dyrektor sprzedaży a od 1998 roku – wiceprezes zarządu. Dalej były znowu TFI. W 2000 roku został prezesem Pekao Alliance Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – do czasu połączenia tego towarzystwa z Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, co nastąpiło 3 lipca 2001 roku.

Ścisłe i wieloletnie związanie się z rynkiem kapitałowym oznacza także, że Zbigniew Jagiełło ma jasno sformułowane poglądy na temat zjawisk zachodzących także w sektorze bankowym.

Jak finansista z bankierem

Działalność funduszy inwestycyjnych nie może istnieć bez banków, a Pioneer Pekao zarządzając kilkunastoma miliardami złotych, oraz mając w rekordowym roku 2007 prawie 300 milionów złotych zysku, jest ważnym ogniwem systemu finansowego w Polsce. Banki dla towarzystw funduszy inwestycyjnych są właścicielami, partnerami w dystrybucji, usługodawcami w zakresie usług powierniczych, usług maklerskich (poprzez bankowe biura maklerskie), stronami transakcji na rynku papierów dłużnych czy w tworzeniu różnego rodzaju instrumentów finansowych. W banki można też inwestować. Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych świat banków jest licznie reprezentowany.

Pioneer Pekao, będąc największym asset managerem w Polsce, współpracuje z bankami we wszystkich wymienionych relacjach. – Jesteśmy największym akcjonariuszem finansowym w Banku Handlowym, Getin Banku i Kredyt Banku. Patrzymy na te instytucje z punktu widzenia inwestora – mówi Zbigniew Jagiełło. – Analizujemy silne i słabe strony, strategie działania i osiągane rezultaty.

Dla Zbigniewa Jagiełły świat banków jest nie tylko naturalnym polem do obecności biznesowej, ale także jest mu bliski mentalnie. – Każdego dnia banki są obecne w mojej działalności. Przez kilka miesięcy byłem nawet zatrudniony w banku na stanowisku inspektora, gdyż towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które współorganizowałem nie miało jeszcze osobowości prawnej, więc bank, jako jego akcjonariusz, zatrudnił nas na okres przejściowy na etatach bankowców. Wówczas też, współpracując ściśle z pionami bankowości detalicznej, poznałem setki osób pracujących w bezpośredniej relacji z klientami, co pozwoliło mi wdrożyć efektywną sprzedaż funduszy inwestycyjnych w dwóch największych bankach detalicznych w Polsce: PKO BP SA, a następnie po paru latach w Pekao SA.

Kryzys zmienia oblicza

Zdaniem Zbigniewa Jagiełły kryzys się jeszcze nie skończył, tylko pokazuje coraz to inne oblicza. Jeśli chodzi o sytuacje na giełdzie, to także nie należy dać zwieść się pozorom, gdy mówią, że już zaczyna się hossa. Nadal trwa walka byka z niedźwiedziem. Otwarte fundusze inwestycyjne podlegają dużym wahaniom – nie tylko ze względu na częste zmiany na rynku giełdowym, ale także ze względu na behawioralne zachowania klientów. Są oni poddawani naciskom medialnym wieszczącym hossę lub bessę. Poddając się tej presji, w stadnym pędzie zaczynają inwestować lub panicznie wycofują się z giełdy. Jest bardzo silna korelacja pomiędzy wzrostem i spadkiem indeksów giełdowych a inwestycjami klientów detalicznych. Miniony rok 2008 był fatalny ze względu na spadki wynikó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI