Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove: Etyka w finansach nagrodzona…

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Po zapoznaniu się z esejami przesłanymi w ramach polskiej edycji konkursu Etyka w finansach - Nagroda Robina Cosgrove (Ethics In Finance - Robin Cosgrove Prize) oraz nagrodzeniu czterech prac można z całą stanowczością powiedzieć, iż ich autorzy podeszli odpowiedzialnie i z pasją do zaproszenia do refleksji nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym w bankowości, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić lub też wyeliminować, by zarówno zapobiegać dalszej erozji zachowań etycznych, jak i odbudowywać zaufanie klientów do banków.d

Róża Milic-Czerniak, Komisja Etyki Bankowej przy ZBP

Zaproszenie do refleksji nad zachowaniami etycznymi w bankach w dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu w sytuacji kryzysu finansowego w ramach konkursu Etyka w finansach spotkało się z dużym zainteresowaniem. Ponad sto osób zgłaszało różne pytania o udział w tym konkursie. Na wysłanie prac zdecydowało się 27 osób, wywodzących się zarówno z grona pracowników banków, jak i środowiska akademickiego (studenci, pracownicy naukowi).

Zagadnienia poruszane w esejach zgłaszanych do dotychczasowych międzynarodowych edycji konkursu oraz edycji hiszpańskiej pokazywały ogromne zainteresowanie młodych pracowników banków aktualnym, ekonomicznym kontekstem zachowań etycznych bez względu na szerokość geograficzną oraz przynależność kulturową i zaangażowanie pracodawców we wdrażanie zdobytych tą drogą doświadczeń. Przeważały w nich z jednej strony zagadnienia natury ogólnej zawarte w rozważaniach na temat zasadności łączenia etyki i finansów, istoty instrumentów finansowych typu derywaty oraz poszukiwania bardziej uniwersalnych rozwiązań, by zbliżyć etykę i finanse.

W odróżnieniu od tematów powyższych, tematy prac w edycji polskiej skoncentrowały się wokół zagadnień związanych z deontologią zawodu pracownika bankowego – głównie doradców, a więc osób odpowiedzialnych za kontakty z klientami oraz za realizację planów sprzedażowych, czyli de facto za wyniki osiągane przez bank. Wręcz z pasją podejmowano wątki związane z ochroną godności pracownika („Plany sprzedażowe jako podstawowa determinanta łamania etyki w sektorze bankowości i finansów” autorstwa Marcina Strońskiego) oraz pokazywano przy jej braku nie tylko pęknięcia na linii zadowolony pracodawca/przełożony – zadowolony pracownik – zadowolony klient („Doradca bankowy jako pierwsze ogniwo relacji pomiędzy bankiem i klientem w kontekście problemu etyki w skali mikro” autorstwa Krzysztofa Świeszczaka), ale wręcz konsekwencje kolizji wartości osobistych z nie zawsze etycznymi zadaniami narzucanymi przez przełożonych („A gdyby zmienić (meta) zasady gry?” autorstwa Ewy Kruchowskiej).

Przedstawione w esejach sytuacje dnia codziennego pracownika banku zdają się wskazywać na egzystowanie wciąż klasycznego podejścia taylorowskiego do pracowników, w którym w realizacji zadań wzajemne relacje przełożonego i podwładnego są nacechowane uprzedmiotowieniem podwładnego w działaniach operacyjnych kadry kierowniczej. Podejście takowe cechował początek kapitalizmu, i to w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI