Eryk Łon

Eryk Łon
fot. NBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Polityki Pieniężnej

Urodził się 30 maja 1970 r. w Łowiczu.

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1998 r. uzyskał stopień doktora, a w 2013 r. doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Zawodowo związany z poznańskim Uniwersytetem Ekonomicznym: w latach 1998-2012 pracował w Katedrze Bankowości, a od 2015 r. jest prof. nadzw. w Katedrze Finansów Publicznych. Pomysłodawca i kierownik studium podyplomowego „Mistrzowie rynków finansowych”.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących rynku kapitałowego i bankowości. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się również: prawo finansowe, polityka pieniężna, polityka budżetowa i jej związki z rynkiem kapitałowym, a także międzynarodowe stosunki finansowe. Autor licznych prac naukowych, monografii i artykułów, m.in.,,Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych” (2006),,,Warto mieć polską walutę” (2007) oraz,,Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji” (2011).

Autor Raportu „Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro” opublikowanego na stronie internetowej NBP w trakcie kadencji prezesa śp. Sławomira Skrzypka.

Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie.

30 stycznia 2016 r. Sejm RP powołał dr. hab. Eryka Łona w skład Rady Polityki Pieniężnej.

Źródło: Rada Polityki Pieniężnej / RPP