Enea – wyniki spółki sprostały najbardziej optymistycznym oczekiwaniom

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kowalczuk.lukasz.city.index.01.268x400Zysk netto spółki Enea w ostatnim kwartale 2014 roku wyniósł 72,3 mln PLN. Konsensus rynkowy według analityków zakładał zysk netto na poziomie 51,8 mln PLN przy widełkach oczekiwań między 35 - 72,7 mln PLN.  Cały wynik operacyjny grupy w roku 2014 był wyższy od roku poprzedniego o blisko 15% i wyniósł 1 915 mln PLN, a zysk netto wyniósł 909 mln PLN przy wzroście o 26 % podług analogicznego okresu rok wcześniej. Utrzymując przy tym wskaźnik netto/EBITDA na niskim poziomie 0,5 pomimo dużych nakładów inwestycyjnych sięgających w minionym roku w sumie 2,7 mld PLN.

Na wynik za IV kwartał 2014 roku oraz przychody większe od oczekiwanych miało wpływ kilka czynników. Po pierwsze, wyższa sprzedaż energii elektrycznej oraz energii cieplnej, między innymi dzięki zwiększonej produkcji na skutek nabycia MPEC Białystok. Istotną wagę w wyniku miało również zwiększenie przychodów ze sprzedaży praw do emisji CO2 o 24 mln PLN i spadek kosztów związanych ze świadczeniami pracowniczymi o 31 mln PLN. Wynika to z optymalnego wykorzystania zasobów oraz szeroko zakrojonych działań nastawionych na wzrost wartości grupy, aby ostatecznie zwiększać jej wartość mimo wymagającego otoczenia rynkowego – konstatował Prezes Enei Krzysztof Zamasz.

Obecnie, jednym z priorytetów grupy jest dokończenie bloku w Elektrowni Kozienice, który jak podaje spółka, przebiega bardzo sprawnie i bez zakłóceń, a prace w bloku nr 11 są już w połowie zakończone. Enea chce również w bieżącym roku zmodernizować istniejącą infrastrukturę w obszarze dystrybucji oraz powiększać swoje portfolio o kolejne farmy wiatrowe. Obecnie prowadzi rozmowy dotyczące kupna trzech farm wiatrowych, w przypadku jednej z nich została złożona oferta wiążąca. Spółka chce się dzielić zyskiem z akcjonariuszami i postanowieniem rady nadzorczej wypłaci 207,5 mln PLN dywidendy z zysku za 2014 rok – stanowiącej 0,47 PLN na akcję.

Akcje poznańskiej spółki od blisko roku znajdują się w trendzie wzrostowym zyskując w międzyczasie ponad 40 % na wartości. Linia trendu pozostaje nienaruszona i została potwierdzona na sesjach 16 i 17 marca po kilkudniowej korekcie notowań Enei. Obecna wartość rynkowa spółki wynosi blisko 7,5 mld PLN. Ostatnie pozytywne rekomendacje DM mBanku, Erste Banku oraz banku inwestycyjnego Espirito Santo dla spółki wydają się być niezagrożone, a wręcz mogą zostać podwyższone. Zakładając utrzymanie trendu wzrostowego, kupujący liczą, iż wartość energetycznego koncernu w najbliższych miesiącach ma szansę dalej rosnąć z możliwością dotarcia nawet do poziomów 20 PLN za akcję (przy obecnym kursie wartości blisko 17 PLN za akcję potencjał wzrostu mógłby być nawet 20 procentowy) w międzyczasie można się spodziewać naturalnych korekt w notowaniach. Dopiero złamanie linii trendu, który kształtuje się od początku 2014 będzie silnym długoterminowym sygnałem sprzedaży.

Źródło: Łukasz Kowalczuk, specjalista rynku CFD i Forex, City Index