Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska

Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska
Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska Fot. Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady

Związek Banków Polskich

Prezes Zarządu Citi Handlowy

Prezes Zarządu Citi Handlowy

Elżbieta Czetwertyńska została Szefem Citi (Citi Country Officer) w Polsce w czerwcu 2021 roku.

Wcześniej była Szefem Citi na Szwajcarię, Monako i Liechtenstein, z siedzibą w Zurychu. To stanowisko objęła w marcu 2019 r. po pięcioletnim pobycie w Ameryce Łacińskiej. Przed przeniesieniem do Szwajcarii Elżbieta była Szefem Citi i Szefem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Ekwadorze.

W Citi pracuje od 27 lat, w różnych krajach w Europie i Ameryce Łacińskiej. W lipcu 1994 r. dołączyła do Citi Ekwador jako opiekun klienta w segmencie bankowości korporacyjnej. W latach 1999-2003 była Szefem Segmentu Bankowości Transakcyjnej, Finansowania Zabezpieczonego Aktywami i MŚP w Dominikanie, a następnie przez rok pracowała w USA, gdzie jako audytor wewnętrzny zajmowała się kredytami korporacyjnymi w Ameryce Łacińskiej.

W 2004 r. przeniosła się do Europy, dołączając do zespołu zarządzania ryzykiem Citi Handlowego w Polsce, gdzie po roku została mianowana Starszym Decydentem Kredytowym. Przez cztery lata w Polsce kierowała segmentem Bankowości Przedsiębiorstw Citi Handlowego.

Następnie w 2013 r. wróciła do Ameryki Łacińskiej jako Szef Bankowości Transakcyjnej w Citi Kolumbia, gdzie z powodzeniem opracowała i zrealizowała strategię dynamicznego wzrostu.

Z wyróżnieniem ukończyła studia licencjackie na Wydziale Nauk o Żywności, Ekonomii i Marketingu Uniwersytetu w Reading (Anglia). Jest certyfikowanym coachem w dziedzinie przywództwa i sprzedaży oraz prowadziła różne szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem. Była Prezesem Rady Dyrektorów Ekwadorsko-Amerykańskiej Izby Handlowej oraz członkiem Rady Ekwadorskiego Związku Banków oraz Junior Achievement Ecuador Foundation. W Szwajcarii zasiadała w radzie Stowarzyszenia Banków Zagranicznych w Szwajcarii.