Ekspansja sposobem na rozwój

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

fundacja.kronenberga.01.400x226Polskie mikrofirmy to jeden z najbardziej dynamicznych segmentów rynku, który aktywnie poszukuje nowych możliwości rozwoju. Jak wynika z badania Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy dla jednej piątej z nich wiąże się to z rozszerzeniem działalności, nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami.

Wyniki naszego badania wyraźnie pokazują, że dla mikroprzedsiębiorców ekspansja jest jedną z dróg prowadzących do rozwoju firmy, a w konsekwencji zwiększenia jej zysków. Warto podkreślić, że dla trzech czwartych z nich rozszerzenie działalności nierozerwalnie wiąże się z wprowadzaniem nowych rozwiązań i usług. To ich sposób na zwiększanie konkurencyjności, mówi Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Jak to robią mikrofirmy?

Z badań wynika, że mikrofirmy solidnie przygotowują się do zdobywania nowych rynków. Ponad dwie trzecie z nich nawiązuje współpracę z nowymi partnerami biznesowymi, a prawie połowa rozbudowuje stronę firmową oraz uruchamia sprzedaż swoich produktów przez internet. Tyle samo inwestuje w zatrudnianie nowych pracowników. Jednym z istotnych elementów w procesie planowania ekspansji jest również kapitał na inwestycje. W przypadku mikroprzedsiębiorstw, które dotąd nie zwiększały obszaru działania, aż jedna trzecia szuka zewnętrznego finansowania w postaci środków unijnych (firmy planujące ekspansję) lub kredytów bankowych (firmy już istniejące na nowych rynkach).

Co je motywuje?

Aż 61 proc. mikroprzedsiębiorców, jako główny powód ekspansji wymienia chęć zwiększenia przychodów. Co ciekawe, aż 40% z nich deklaruje, że zyski ze sprzedaży w roku ubiegłym były niższe niż w 2012. Dlaczego tak się dzieje? Jak podkreśla Krzysztof Kaczmar, prezes Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy: wynika to z faktu, że mikroprzedsiębiorcy mają coraz większą świadomość biznesową i wiedzą, że spadek przychodów może wynikać chociażby z nasycenia rynku ich produktami lub usługami. Stąd też pomysł rozwoju na nowych rynkach. Do lamusa odchodzą strategie ekspansji oparte jedynie na uzyskiwanych wzrostach na lokalnych rynkach – obecnie obniżenie wpływów do firmowej kasy stanowi główną motywację do poszukiwania rozwiązań, które mogłyby temu zapobiec.

Bariery, czyli na co narzekają?

Niestety, nawet najbardziej dynamiczne firmy, na swojej drodze napotykają różnego rodzaju przeszkody, które mogą skutecznie opóźnić podejmowane wyzwania. Co przeszkadza planującym ekspansję przedsiębiorcom? Dla połowy zapytanych problemem jest konkurencja, tyle samo narzeka na zbyt duże, ich zdaniem, koszty pracy oraz na wszechobecną biurokrację. Wysokość podatków utrudnia życia prawie 45% ankietowanych, a niewiele mniej boryka się z nieznajomością obowiązujących regulacji prawnych.

Źródło: Fundacja Kronenberga