Dzięki 500 plus Polska na dzieci wydaje relatywnie więcej niż Francja

Dzięki 500 plus Polska na dzieci wydaje relatywnie więcej niż Francja
Paryż
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Trwające od kilku tygodni we Francji protesty tzw żółtych kamizelek mogą świadczyć o tym, że rząd francuski przywiązuje zbyt małą wagę do spraw społecznych i redystrybucji dochodów przez budżet. Statystyki europejskie mówią jednak coś zupełnie innego.

#WitoldGadomski: W Polsce między rokiem 2011, a 2016 wydatki na cele społeczne w relacji do #PKB wzrosły o 1,6 punktu procentowego, co było największym przyrostem w całej Unii @MRPiPS_GOV_PL @MiesiecznikBANK

Według opublikowanego właśnie raportu Eurostatu wydatki na opiekę społeczną we Francji wynoszą 34 % PKB i są najwyższe w Unii Europejskiej. Na dalszych miejscach są Finlandia i Dania – 32 %, Austria, Belgia, Włochy, Szwecja i Holandia – 30 %, Niemcy – 29 %.

Polska, podobnie jak większość krajów Europy Środkowowschodniej (wyjątkiem jest Słowenia) ma relatywnie niskie wydatki na opiekę społeczną – nieco ponad 20 % PKB. Wyprzedzamy jednak pod tym względem wszystkie kraje naszego regionu, z wyjątkiem Słowenii i Chorwacji.

11 tys euro na głowę rocznie

Francja, obok Niemiec, Austrii, Danii i Holandii ma największe wydatki na mieszkańca, przy uwzględnieniu siły nabywczej waluty – ok 11 tys. euro rocznie.

Największą część wydatków na opiekę społeczną w Unii Europejskiej stanowią emerytury i zasiłki na dla osób starszych  – 45,6 %, na ochronę zdrowia, w tym renty inwalidzkie, przeznaczane jest 36,9 % wszystkich wydatków społecznych, na opiekę nad rodziną (m.in. zasiłki rodzinne) idzie 8,7 % wszystkich wydatków społecznych, na zasiłki dla bezrobotnych 4,7%.

Najwyższy udział wydatków socjalnych na osoby starsze (emerytury, zasiłki) mają Grecy (65 % wszystkich wydatków socjalnych). Na kolejnych miejscach są Portugalia i Włochy (58 %), Cypr i Polska (56 %).

Najmniej na osoby starsze wydają Irlandczycy (34 % wszystkich wydatków socjalnych), Niemcy (39%), Luksemburczycy (40%), Estończycy i Brytyjczycy (42 %).

Na ochronę zdrowia największy udział wydatków społecznych jest przeznaczany w Chorwacji (44%), Irlandii i Niemczech (43%), Holandii (42 %) i Estonii (41 %). W Polsce na ten cel przeznacza się 29,9 % wszystkich wydatków socjalnych, przy czym Eurostat nie podaje jaka część to wydatki na samą opiekę medyczną, a jaka na renty inwalidzkie.

Widać nasze 500 plus

Polska należy do krajów, które najwięcej wydają na opiekę nad dziećmi i rodziną. Ma to oczywisty związek z wprowadzeniem programu 500 +. Na ten cel przeznaczamy 12,8 % wszystkich wydatków socjalnych. Więcej jest tylko w Luksemburgu (15,4%). Francja, która jest uważana za kraj, prowadzący skuteczną politykę prorodzinną i demograficzną przeznacza na ten cel tylko 7,6 % wydatków społecznych.

Inaczej wygląda to rzecz jasna w liczbach bezwzględnych. W Polsce na głowę mieszkańca wydatki na opiekę nad dziećmi i rodziną to 576 euro rocznie, we Francji 821 euro rocznie.

Dane Eurostatu dotyczą 2016 roku. W Polsce między rokiem 2011, a 2016 wydatki na cele społeczne w relacji do PKB wzrosły o 1,6 punktu procentowego, co było największym przyrostem w całej Unii. W wielu krajach – np. w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Słowenii – wydatki socjalne w relacji do PKB w tym okresie spadły.