Dwa nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Dwa nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych KNF
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w poniedziałek zostały wpisane nowe podmioty: Netwide Invest SA z siedzibą w Warszawie i Next Trade Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu.

Na listę ostrzeżeń publicznych #KNF zostały wpisane nowe podmioty: Netwide Invest SA z siedzibą w Warszawie i Next Trade Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu @uknf #ListaOstrzeżeńPublicznychKNF

W poniedziałek, 23 grudnia 2019 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty:

– Netwide Invest SA z siedzibą w Warszawie. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia KNF) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Krajowej.

– Next Trade Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Olympus Market oraz Aspen Holding). Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.

Przypomnijmy, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF trafiają podmioty, wobec których Komisja zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF >>>

WYJAŚNIENIE
Powyższa informacja dotyczy podmiotu innego  niż  Aspen Holding  sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, a opisany podmiot nie jest w żaden sposób powiązany z Aspen Holding sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Aspen Holding sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie nie prowadzi i nigdy nie prowadziła jakiejkolwiek działalności w zakresie dokonywania inwestycji finansowych ani też działalności w zakresie pośrednictwa finansowego.
Wystąpiła jedynie zbieżność firmy spółki Aspen Holding sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz nazwy platformy inwestycyjnej, a zarazem nazwy handlowej podmiotu opisanego powyżej, który dopuścił się oszustw  finansowych.  Są to  dwa  różne, odrębne podmioty.
Nie należy zatem w żaden sposób utożsamiać aktywności podmiotu dopuszczającego  się   oszustw  finansowych    używającego   nazwy  Aspen   Holding, z działalnością prowadzoną  przez   spółkę   Aspen  Holding  sp.  z  o.o.   z  siedzibą w Krakowie.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego / KNF, Aspen Holding sp. z o.o.