Duży wzrost aktywności użytkowników bankowości mobilnej, raport NetB@nk za III kw. 2020 r.

Duży wzrost aktywności użytkowników bankowości mobilnej, raport NetB@nk za III kw. 2020 r.
Fot. stock.adobe.com/tashka2000
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Trzeci kwartał bieżącego roku to dalszy wzrost aktywnego wykorzystania zdalnych kanałów dostępu do bankowości, ale relatywnie największy wśród użytkowników bankowości mobilnej. Od początku lipca do końca września liczba aktywnych użytkowników aplikacji bankowych wzrosła o blisko 6%, osiągając ponad 13,6 mln. Widoczne odbicie obserwujemy w sferze transakcji bezgotówkowych. W systemach KIR odnotowano wzrosty zarówno liczby, jak i wartości operacji.

III kwartał bieżącego roku upłynął przede wszystkim pod znakiem znaczącego wzrostu aktywności klientów w mobilnych kanałach dostępu do banków. W ciągu trzech miesięcy, liczba użytkowników bankowych aplikacji na telefony i tablety zwiększyła się o 5,85% – nominalnie o ponad 750 tys. – w porównaniu do poprzedniego kwartału, a w ujęciu rocznym aż o 31%. Znaczący przypływ klientów do aplikacji mobilnych to w dużej mierze efekt pandemii, która okazała się katalizatorem zmian zachodzących w obszarze zdalnych kontaktów z dostawcami wszelkich, nie tylko finansowych usług. Wyraźnie widoczne jest jednak, że ta tendencja się umacnia i coraz więcej osób w ostatnich miesiącach przekonuje się do nowoczesnej bankowości w telefonie. Co istotne, podobnie jak w poprzednim okresie, największy wpływ na wzrost liczby aktywnych użytkowników mobilnych rozwiązań mieli klienci mobile only, a więc ci, którzy korzystając z aplikacji bankowych jednocześnie nie logują się do serwisów transakcyjnych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej w danym miesiącu. Liczba takich osób przekroczyła w III kwartale 7 milionów, stanowiąc 52% wszystkich użytkowników bankowości mobilnej. Przy wzroście liczby aktywnych klientów bankowości mobilnej na poziomie niespełna 6% w ujęciu kwartalnym, wzrost segmentu mobile only wyniósł 9%, a od początku roku 2020 – 22%.

Czytaj także: 19 mln aktywnych użytkowników bankowości internetowej i blisko 6,5 mln klientów mobile only, raport NetB@nk za II kw. 2020 r. >>>

13,69 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej na koniec III kwartału

Sumarycznie, na koniec III kwartału aktywnych było natomiast 13,69 mln klientów bankowości mobilnej, a liczba wszystkich aktywnych klientów bankowości internetowej osiągnęła 19,45 mln, przy blisko 38 mln wszystkich umów bankowości elektronicznej wśród klientów indywidualnych. W obu kategoriach również odnotowano wzrosty – odpowiednio na poziomie 1,87% i 1,06% w ujęciu kwartalnym.

„Pandemia koronawirusa nie wpłynęła rewolucyjnie na zachowania klientów banków, ale przyspieszyła procesy, które obserwowaliśmy w relacjach z klientami już od pewnego czasu” – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Ugruntowanie zwyczajów płatniczych i coraz powszechniejsze przechodzenie na bankowość mobilną wśród istotnej grupy klientów dowodzi, że w bankowości nie ma już odwrotu od nowoczesnych technologii, a pandemia siłą rzeczy wymusiła przyspieszenie dostosowań w tym obszarze.

„Dalsza migracja w stronę mobilności będzie wymagać od banków ustawicznego rozwoju tej sfery infrastruktury, nowych inwestycji w customer experience i bezpieczeństwo. Musimy jednak pamiętać, że banki, aby dalej rozwijać swoje usługi, kreować wartość dla klientów i wspierać gospodarkę, muszą generować zyski na określonym poziomie. Dzisiejsze obciążenia sektora bankowego, wzrost ryzyka kredytowego spowodowany pandemią i środowisko niskich stóp procentowych to kumulacja niekorzystnych czynników, które stawiają dalszy szybki rozwój w sferze nowych technologii pod znakiem zapytania. W takich warunkach konieczna jest rewizja poziomu bieżących obciążeń nałożonych na banki – dodaje Włodzimierz Kiciński.

1,94 mln klientów z segmentu MSP aktywnie korzysta z bankowości elektronicznej

Z danych zebranych w raporcie wynika, że w III kwartale liczba klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorców posiadających dostęp do bankowości internetowej utrzymała się na poziomie 3 milionów. Odnotowano tylko symboliczny przyrost w tej kategorii na poziomie 0,73% więcej w odniesieniu do kwartału II. 1,94 miliona klientów z segmentu MSP aktywnie korzysta z bankowości elektronicznej. Wzrost aktywnych klientów wyniósł 1,04% w stosunku do II kwartału 2020 roku.

Dane za III kwartał 2020 r. na temat płatności bezgotówkowych pochodzące z systemów Krajowej Izby Rozliczeniowej wskazują na odbicie liczby transakcji w systemie Elixir w porównaniu do II kwartału oraz wzrost ich wartości – odpowiednio o 1,62% i 5,26%.  Przyspieszenie dynamiki wzrostu widoczne było natomiast w systemie przelewów natychmiastowych Express Elixir, gdzie liczba transakcji zwiększyła się kwartalnie o 30%, a wartość o 12,75% Po kilku kwartałach spadków odbicie nastąpiło także w przypadku liczby i wartości operacji rozliczanych w systemie Euro Elixir – odpowiednio o 10% i 8,3%. Nadal jednak nie są to poziomy notowane jeszcze rok temu.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP