Naczelny NBS: październik: Miej oczy dookoła głowy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

krekora.grzegorz.01.100xDo 2013 r. o rozwoju polskiej wsi będzie decydował Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego budżet wynosi 15,3 mld euro, z czego 11,8 mld euro to środki UE, a pozostałe 3,5 mld euro dotacje państwa.

Redaktor Naczelny
Grzegorz Krekora

Podczas obrad III Forum Liderów Banków Spółdzielczych eksperci zwracali uwagę, że finansowanie PROW otwiera nowe nisze rozwojowe dla zrzeszeń BS-ów. Aleksandra Szelągowska, dyrektor Departamentu Finansów MRiRW mówiła o tzw. zwrotnych instrumentach inwestycyjnych, czyli połączeniu unijnej dotacji z kredytem. Aktualnie w zrzeszeniach został już uruchomiony pilotażowy program kredytów z częściową spłatą kapitału (symbol CSK).

Pomoc wynosi maksymalnie 33 000 zł (do 80 proc. kosztów inwestycji) i jest wypłacana w dwóch ratach: pierwsza (75 proc.) – po zrealizowaniu inwestycji, druga (25 proc.) – na koniec okresu kredytowania. W PROW na lata 2007-2013 przewidziano aż 130 mln euro dla grup producentów (jeden zespół może otrzymać do 100 tys. euro), dodatkowym zaś wsparciem będą kredyty preferencyjne udzielane na podstawie posiadanych akcji i udziałów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI